2

პროექტი: "ილუსტრირებული გვერდი"

 • პროექტის დაწყება

  პროექტის დაწყება
  2022 წლის ოქტომბერში დავიწყეთ პროექტზე მუშაობა. პროექტის მიზნებია; თითოეული ასოს მიხედვით თითოეულმა ბავშვმა უნდა შექმნას ილუსტრირებული გვერდი.
 • Period: to

  პროექტის მიმდინარეობა

  5-6 თვის განმავლობაში მოსწავლეები ასრულებდნენ სხვადასხვა აქტივობას
 • პროექტის აქტივობები

  პროექტის აქტივობები
  პროექტი მიმდინარეობდა 5 თვე.