לא נעצור הילי וליאל ה2

 • Jan 1, 1066

  חורבן בית המקדש השני

  חורבן בית המקדש השני
  בחרנו באירוע זה מפני שהחריבו לנו את בית המקדש השני
 • Mar 4, 1497

  גלות ספרד

  גלות ספרד
  בחרנו באירוע זה מפני שגישו אותנו מספרד
 • העליה הראשונה

  העליה הראשונה
 • העלייה השנייה

  העלייה השנייה
 • מלחמת העולם השניה

  מלחמת העולם השניה
 • מלחמת העולם השנייה

 • הקמת המדינה

  הקמת המדינה
 • מלחמת יום העצמאות

  מלחמת יום העצמאות
 • מלחמת ששת הימים

  מלחמת ששת הימים
 • מלחמת יום כיפור

  מלחמת יום כיפור
 • מלחמת לבנון הראשונה

  מלחמת לבנון הראשונה
 • מלחמת העולם השניה

  מלחמת העולם השניה