Развіццё адукацыі, навукі і культуры ў БССР у 1920—1930-я гг.

 • адкрыццё вышэйшых навучальных устаноў у Беларусі

 • адкрыццё ў Мінску Першага Беларускага дзяржаўнага тэатра (рэжысёр Е. Міровіч). З 1926 г. – БДТ-1, цяпер – Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я. Купалы

 • адкрыццё Беларускага дзяржаўнага універсітэта (БДУ), першы рэктар – У. Пічэта

 • адкрыццё Інстытута беларускай культуры (Інбелкульта), навукова-даследчай установы па ўсебаковым вывучэнні Беларусі

 • афіцыйнае ўвядзенне КП(б)Б палітыкі беларусізацыі

 • адкрыццѐ Віцебскага ветэрынарнага інстытута

 • адкрыццё ў Віцебску тэатра БДТ-2, цяпер – Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я. Коласа

 • аформілася таварыства «Прэч непісьменнасць». Яго старшынёй абраны А. Чарнякоў – старшыня ЦВК БССР

 • створаны першы беларускі мастацкі фільм «Лясная быль», рэжысёр Ю. Тарыч

 • Period: to

  дзейнічаў Беларускі дзяржаўны вандроўны тэатр пад кіраўніцтвам У. Галубка. Ён працягваў традыцыі народнай батлейкі тэатра I. Буйніцкага. З 1932 г. быў рэарганізаваны ў БДТ-3 з базай у Гомелі.

 • правядзенне Усебеларускай выстаўкі дасягненняў нацыянальных меншасцей

 • каля 80 % служачых цэнтральных органаў улады валодалі беларускай мовай; у войсках, што размешчаны ў Беларусі, уведзена вывучэнне беларускай мовы, створаны тэрытарыяльныя вайсковыя адзінкі (дывізіі, палкі)

 • каля 80 % агульнаадукацыйных школ было пераведзена на беларускую мову навучання

 • у Ленінградзе адкрылася кінастудыя мастацкіх фільмаў «Савецкая Беларусь», якая ў канцы 30-х гг. была пераведзена ў Мінск

 • рэарганізацыя Інбелкульта ў Беларускую акадэмію навук

 • справа «Саюза вызвалення Беларусі» («СВБ»). Было арыштавана каля 100 дзеячаў навукі, мастацтва, літаратуры па абвінавачванні ў прыналежнасці да не існуючай увогуле варожай савецкаму ладу арганізацыі

 • адкрыццѐ Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі

 • створаны Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета

 • рэформа беларускага правапісу

 • створана Беларуская дзяржаўная філармонія

 • прыняцце спецыяльнай пастановы ўрада БССР аб назве сталіцы рэспублікі. Да таго часу па-беларуску пісалі Менск

 • ліквідацыя ў цэлым непісьменнасці насельніцтва рэспублікі