ΤΠΕ στην Ελληνική εκπαίδευση

 • 1η ΦΑΣΗ (πριν το 1970)

  Διδακτικές μηχανές και εκπαιδευτική τηλεόραση
 • 2η ΦΑΣΗ (1970-1980)

  Μάθηση προγραμματισμού (logo,basic)
  Ο υπολογιστής ως διδακτικό εργαλείο (πιλοτικές εφαρμογές σε λύκεια)
 • 3η ΦΑΣΗ (1980-1990)

  Πληροφορική για όλους
  Εισαγωγή πληροφρικής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • 4η ΦΑΣΗ (μετα το 1990)

  Τεχνολογίες ως μέσο
  Πολυμέσα,Διαδίκτυο,Δίκτυα,Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης