Ιστορική εξέλιξη ΤΠΕ

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία

  Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Period: to

  Η Πληροφορική ως αντικείμενο

  Μαθηση του προγραμματισμού . Ο υπολογιστής και οι γλώσσες προγραμματισμού (logo & basic). Πλέον ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως διδακτικό εργαλείο και εργαλείο μάθησης.
 • Period: to

  Η Πληροφορική ως μέσο και ως αντικείμενο

  Από την δεκαετία 1980-1990 έχουμε την διδασκαλία πληροφορικης και τα διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά .
  Από την εισαγωγή στην ένταξη δηλ ( εξάπλωση σε όλες τις βαθμίδες και σε ευρεία κλίμακα)
 • Η Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία

  Η Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα σχολεία
  Οι ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο
  Οι ΤΠΕ ως εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική μάθηση και μαθησιακά περιβάλλοντα

  Ηλεκτρονική μάθηση και μαθησιακά περιβάλλοντα