Οι διάφορες φάσεις εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ

By vzerva
 • Period: to

  1η ΦΑΣΗ

  Η περίοδος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών.

  Πρόδρομος όλων των σταδίων που σχετίζονται με την ένταξη των υπολογιστών και των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Period: to

  2η ΦΑΣΗ

  Η πληροφορική προσέγγιση
  α)Μάθηση του Προγραμματισμού: (γλώσσα Logo & Basic)
  β)Διδασκαλίαμε τη Βοήθεια Υπολογιστή
 • Period: to

  3η ΦΑΣΗ

  Η πληροφορική ως μέσο και αντικείμενο εκπαίδευσης
  Εκπαιδευτικό λογισμικό διαφόρων τύπων
  ◦Διδασκαλία της πληροφορικής
  Από την εισαγωγή στην ένταξη
  ◦Σταδιακή εξάπλωση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε ευρεία κλίμακα
 • Period: to

  4η ΦΑΣΗ

  οι ΤΠΕ ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης