Velfærdsstaten

 • Ret til offentlig hjælp

  De havde ikke ret til offentlige ydelser førhen. I 1800-tallet kunne du få støtte, hvis du var strækt trængende, men hvis du benyttede dig af dette, måtte du ikke gifte dig eller stemme.
 • Fattigloven blev revideret.

  De fik nu statslig støtte til lægehjælp, jordemødre og begravelse.
 • Nye rettigheder til ældre med fattigloven

  Ældre fra 60 og over måtte nu benytte sig af fattighælp og stadig have stemmeret.
 • Sygekasselov

  Ved dette kunne man sikre sig hjælp under sygdom
 • Kanslergadeforliget

  Man lagde nu vægt på, at borgerens rettigheder ikke skulle indskrænkes, selv om han/hun havde økonomiske problemer (undtaget var alkoholikere, vagabonder og arbejdssky).
 • Folkepension

 • Kvindernes indtog på arbejdsmarked

  1960’erne blev den danske velfærdsstats guldalder. Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet førte til bygning af vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, og der blev opført plejehjem, sygehuse og uddannelsesinstitutioner
 • Oliekrise

  Under oliekrisen opstod der blandt andet udlandsgæld og stigende arbejdslødhed
 • Bistandsloven

  Hver borger fik en sagsbehandler