Velfærdsstaten

 • Period: to

  Skønsprincippet

  Den borger der bedte om offentlig hjælp skulle først vurderes berettiget til sociale ydelser og hvis han fik hjælp skulle han give afkald på sin politiske ret til at stemme.
 • Period: to

  Støtte til de svageste

  Love om sygeforsikring, arbejdsforsikring, alderspension, ulykkesforsikring til de svageste i samfundet og ydelserne var begrænsede.
 • Steinckes socialreform

  Alle love blev samlet i fire lovkompeklser. De tydeliggjorde de sociale rettigheder. Socialreformen blev bygget på forsikringsprincippet.
 • Velfærdsmodellen

  Velfærddmodellen vi kender i dag blev etableret.
 • Period: to

  Socialdemokraterne

  Socialdemokraterne var førende i Danmark. De indført mange velfærdsrettigheder, hvilket betød at vi kom i en økonomisk krise.
 • Universel velfærdsstat

  Ligemeget hvor meget man betaler i skat, har man de samme rettigheder til ydelser, fordi vi følger retprincippet. Dette går ud på at man som borger er berettiget til visse sociale ydelser, hvis man opfylder kravene.