Ue

UNIÓ EUROPEA

 • CREACIÓ CECA

  CREACIÓ CECA
  Fi de la Segona Guerra Mundial. Alguns països europeus inicien un acord de col·laboració en l'àrea del carbó i l'acer (CECA) que integrava a vencedors i vençuts.
 • EVOLUCIÓ CECA

  EVOLUCIÓ CECA
  Els resultats de la CECA van ser tan prometedors que es decideix portar les relacions econòmiques més enllà. Els països del Benelux, França, Itàlia i la República Federal d'Alemanya signen el Tractat de Roma amb la idea de crear un mercat comú
 • SUPRESSIÓ BARRERES

  SUPRESSIÓ BARRERES
  La supressió de barreres e retarda a conseqüència de les successives ampliacions de socis i d'altres esdeveniments internacionals, com la crisi del petroli del 1973.
 • NOU MERCAT EUROPEU

  NOU MERCAT EUROPEU
  L'Acta Única Europa revitalitza la integració europea fent realitat el desitjat mercat comú europeu, amb lliure circulació de persones, capitals i mercaderies.
 • UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA EUROPEA (UE)

  UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA EUROPEA (UE)
  El Tractat de Maastricht refunda la CEE amb el nou nom d'Unió Econòmica i Monetària Europea (UE). Incrementa la unió econòmica i monetària com a pas previ a una major integritat política. El Tractat d'Amsterdam reforça els principis de llibertat, democràcia i respecte als drets humans, incloent explícitament el principi de desenvolupament continuat. El posterior Tractat de Niça admet l'Europa de dues velocitats. Guanyen pes i suport els `eurocèptics'.
 • ENTRADA CIRCULACIÓ EURO

  ENTRADA CIRCULACIÓ EURO
  Per tal de reemplaçar els diferents tractats i d'unificar legislació, es va signar un Tractat Constitucional a Roma en el 2004. Les consultes populars a Espanya i Luxemburg van ser favorables, però van fracassar a França i als Països Baixos. S'obre un període de reflexió sobre el rebuig.
 • CRISI FINANCERA

  CRISI FINANCERA
  El Tractat de Lisboa reconeix el fracàs de la Constitució, però manté la majoria dels canvis fets. Crisi Financera el 2008 i de la zona euro al 2010.
 • PACTE FISCAL EUROPEU

  PACTE FISCAL EUROPEU
  Es firma el Pacte Fiscal Europeu per a lluitar contra la crisi mundial i de la zona euro mateix.
 • GRÈCIA I BREXIT

  GRÈCIA I BREXIT
  Grècia és rescatada el 2015. El Brexit, la sortida del Regne Unit, obre una nova bretxa a la construcció europea