Timeline

  • Origens Del Jazz

    Origens Del Jazz
    La paraula jazz , en un sentit relacionat amb la música, no va ser usada en les primeres etapes de formació de l' jazz . De fet, apareix escrita per primera vegada el 6 de març de 1913 , al diari San Francisco Bulletin , quan, a l'ressenyar el tipus de música executada per una orquestra de l'exèrcit, va assenyalar que els seus integrants entrenaven a ritme de ragtime i jazz . 4 Segons Walter Kingsley , col·laborador de l' New York Sun.