tijdlijn tweede wereld oorlog

 • 1ste moderne oorlog

  1ste moderne oorlog
  De moderne oorlog begon op 28 juli 1914 tot 11 november 1918,
  11 november stond er ook wel om bekend als een wapenstilstandsdag.
  de 1ste wereldoorlog, noemen sommige mensen ook wel de wereldoorlog of de
  grote oorlog. De oorlog werd ging tussen de centrale mogendheden dat onder leiding stond van Duisland tegen het triple Entend dat bestond uit het verenigd koninkrijk, Frankrijk en het Russische rijk.
 • verdrag van Versailles

  verdrag van Versailles
  Het verdrag van Versailles, ook wel het vredesverdrag van Versailles of
  vrede van Versailles genoemd. Het verdrag van Versailles werd ondertekend in Paris rond 1919 – 1920. Hiermee werd de eerste wereldoorlog officieel beëindigt. Het was ook het belangrijkst verdrag van de vijf in voorsteden van Paris.
 • dolkstootlegende

  dolkstootlegende
  De dolkstootlegende is een complottheorie dat vooral rond de nationalisten en conservatieven leefde. De dolkstootlegende houdt in dat de eerste wereldoorlog niet op het slagveld is verloren, maar doordat er een burgerlijke regering kwam en zijden tegen de legerleiding zijden dat ze de oorlog moesten staken.
 • NSB

  NSB
  De NSB staat voor de ‘nationale-socialistische beweging’ afgekort NSB. De NSB is een Nederlandse politieke partij dat gevormd werd door Anton Mussert en Cees van Geelkerk in 1931. Dit was eigenlijk geen echte oprichtingsactie. De NSB werd eigenlijk op 1932 bij de notaris meegegeven en werd toen officieel. De NSB heeft meegeholpen de Duitse bezetting meegeholpen in de tweede wereldoorlog.
 • nationalisme

  nationalisme
  In de negentiende-eeuw werd nationalisme gezegevierd
  door Italië 1970 en Duitsland 1971, toen ze onafhankelijke landen werden
  zeker door het machtige Duitsland die tijd,
  zorgde voor veel mach verstoringen in Duitsland
 • Hitler

  Hitler
  Adolf Hitler is geboren in Oosterrijk in het plaatsje Braunau. Op 30 januari 1933 werd hij rijkskanselier en na 2 augustus 1934 als staatshoofd. Hij was een dictatuur van Duitsland en regeerde tot 30 april 1945 toen heeft hij zelfmoord gepleegd in een bunker in Berlin, omdat hij de oorlog verloor.
 • nationaal socialisme

  nationaal socialisme
  Het nationaalsocialisme is een politieke beweging geleid door Adolf Hitler en zijn nationale-socialistische deutsche arbeiderspartei. Het nationaalsocialisme was een racistisch en anti-Joodse en versterkte het Duitse volk. Het nationaalsocialisme is opgericht in 1933 en leidde tot 1945 door de val van de tweede wereldoorlog.
 • propaganda

  propaganda
  Het Hitlerregime maakte veel gebruik van propaganda, tussen 1933 – 1945 was propaganda een belangrijke rol voor de politieke partij. Na een paar propaganda ’s te gebruiken werd dit ook bekent onder men. Deze staat was alleen niet haalbaar voor Hitler, zonder een paar belangrijke mannen.
 • Jodenvervolging

  Jodenvervolging
  Een van de bekendste Jodenvervolgingen is de Holocaust dat plaats vond tijdens de tweede wereldoorlog. Het begon eerst met de Neurenbergwetten dat werd in gevoerd in 15 september 1935. Naar maten de tijd werden er miljoenen joden vermoord in gaskamers, vernietigingskampen of massa-executies.
 • tweede wereld oorlog

  tweede wereld oorlog
  De tweede wereldoorlog was een enorme oorlog tussen de almogendheden en de geallieerden, de oorlog duurde van 1939 tot 1945. De tweede wereldoorlog werd gevoerd door Hitler die vroeger Duitsland leiden, maar zelfmoord pleegde op 30 april 1945.
 • verzet

  verzet
  Het verzet werd ook wel het ondergrondse genoemd. Het verzet hielpen joden om onderdak te krijgen en zorgde ervoor dat er illegale kranten naar mensen werden gebracht die nieuws wouden horen van hoe het in Engeland gaat. Het verzet zorgden er ook voor dat sommige mensen konden vluchten van concentratie kampen, maar die ging vaak met veel georganiseer.
 • D-Day

  D-Day
  D-Day ook wel genoemd operatie overlord. D-Day is de codenaam voor het stranden van de westerse geallieerden op de Normandische kust in Frankrijk. D-Day was geonaneerd op 6 juni 1944 tot 30 augustus 1944. Op dezelfde dag werd oost Europa veroverd door de sovjet-uni. D-Day begon met een massa luchtlanding en massa amfibische aanval. Na de landing werden er vele operaties uitgevoerd wat er tot leiden dat Duisland viel.
 • koude oorlog

  koude oorlog
  De koude oorlog was een periode waar er vrede was tussen het west blok en het oost blok. Het west blok werd vooral geregeerd door de verenigde staten het oost blok werd geregeerd door de sovjet-uni. De koude oorlog was niet een oorlog met wapens, maar vooral, omdat er veel doden vielen door de honger en verwoesting na de tweede wereldoorlog.
 • de Duitse deling

  de Duitse deling
  De Duitse deling is de opdeling tussen het grondgebied van Duitsland na 1945. Het grondgebied werd verdeeld tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Democratische republiek. In 1990 werd Duitsland weer één land.
 • ijzeren gordijn

  ijzeren gordijn
  Het IJzeren gordijn was een IJzeren muur die liep van Finland tot Griekeland. De ijzeren muur was ervoor bedoet om het west blok (het kapitalisme) te scheiden met het oost blok (het communisme). Finland, Zweden, Oostenrijk en Ierland waren hier neutrale landen wat betekent dat ze niet mee deden met het oost blok of het west blok. Het ijzeren gordijn was gebouwd in 1945 en is gevallen in 1989.
 • de blokkade van Berlin

  de blokkade van Berlin
  De blokkade van Berlin was in 1948 tot 1949, waarbij de wegen, spoorwegen en binnenvaartverbindingen afgesloten waren. Dit kwam doordat het west blok het D-mark had ingevoerd. D-mark is een nieuwe munt soort later kwam de euro in 1999.
 • Marshallplan

  Marshallplan
  Het Marshallplan was een plan dat ervoor gezorgd moet hebben dat de schade van de tweede wereldoorlog weer op te bouwen. Dit plan werd geleid door de toen voormalige Amerikaanse minister-president van buitenlandse zaken George C. Marshall. Een belangrijke druifveer van dit plan was de buffer tussen de sovjet-uni en de verenigde staten. Het plan werd in inwerking gesteld in 1948 en duurde tot 1951.
 • dominotheorie

  dominotheorie
  De dominotheorie houdt in dat als één land communistische werd dat andere buurlanden het ook werden. Hierdoor werd China ook communistische en ging het westen ook actief deelnemen aan de Koreaanse oorlog tijdens de koude oorlog. De dominotheorie werd bedacht in 1954 door de Amerikaanse president.