De lange twintigste eeuw tot 1945

 • Begin Frans-Duitse oorlog

  Begin Frans-Duitse oorlog
  Frans-Duitse oorlog.
  Voor meer informatie over de Frans-Duitse oorlog. Zie Tijdspan 'Frans-Duitse oorlog'
 • Period: to

  Frans-Duitse oorlog

  De oorlog tussen Frankrijk en de Duitse staten onder leiding van Pruisen. Realpolitik van Bismarck:
  Bismarck wilde van Duitsland één staat maken. Hiervoor moest Frankrijk worden uitgeschakeld. Door van Frankrijk een gemeenschappelijk vijand te maken voor de Duitse staten kon hij eenheid creëren.
 • Ontstaan Duits keizerrijk

  Ontstaan Duits keizerrijk
  Op deze datum werd Wilhelm Friedrich Ludwig van Pruisen gekroon tot keizer van het Duitse rijk.
  Als Wilhem I van Duitsland.
 • Vrede van Frankfurt

  Vrede van Frankfurt
  Officiële einde van de Frans-Duitse oorlog. Frankrijk verliest het gebied, Elzas-Lotharingen, aan Duitsland. Tevens moeten zij ook een fikse schadevergoeding betalen.
 • Period: to

  Periode van lange vrede

  Dit is de periode van lange vrede. De tijd tussen de Frans-Duitse oorlog en de Eerste Wereldoorlog.
  Een tijd van voorspoed en Bunden. Een tijd van Allianties en wapenwedlopen.
 • Ontstaan Driekaiserbund

  De eerste driekeizerbond tussen:
  - Tsaar Alexander II van Rusland
  - Frans-Joseph I van Oostenrijk-Hongarije
  - Keizer Wilhem I van Duitsland Deze bond werd opgericht om de 'Balance of power' te bewaken. Door vele moeilijkheden tussen de drie landen viel de bond alweer snel uit elkaar.
  Duitsland - Oostenrijk-Hongarije = Niet bepaald vriendjes na de oorlog in 1866
  Oostenrijk-Hongarije - Rusland = Niet bepaald vriendjes door 1848, de krimoorlog en de balkankwestie
 • Ontstaan Zweibund

  Ontstaan Zweibund
  Een verbond tussen Duitsland en Oostenrijk-Hongarije.
  Dit verbond werd gesloten om onzekerheid tegenover Rusland te verkleinen.
  Wederzijde militaire bijstand, bij oorlog tegen Rusland.
 • Dreibund

  Dreibund
  Italië sluit zich aan bij de Zweibund.
  De nieuwe termen zijn:
  Bij inval van een andere grootmacht zullen de lidstaten militaire steun geven.
 • Geboorte Adolf Hitler

  Geboorte Adolf Hitler
  De geboortedag van de maker en bedenker van de Tweede Wereldoorlog.
 • Schlieffen-plan wordt verspreid

  Schlieffen-plan wordt verspreid
  Het Schlieffen-plan:
  Duitsland zal als Rusland zich mobiliseert ook beginnen met mobiliseren en zo snel mogelijk Frankrijk aanvallen. Als dan Parijs eenmaal veroverd is kon men alle troepen richten op Rusland.
  Ze verwachtte namelijk dat de mobilisatie van Rusland een vrij langzaam proces is.
 • Annexatie Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk-Hongarije

  Annexatie Bosnië-Herzegovina door Oostenrijk-Hongarije
  Deze annexatie lag niet goed bij Rusland en zorgden voor vele problemen op de balkan.
 • Period: to

  De Eerste Balkanoorlog

  Servië, Montenegro, Griekenland en Bulgarije tegen het Ottomaanse Rijk.
  Deze Balkanstaten wilden de Balkan geheel ontdoen van het Ottomaanse Rijk.
 • Period: to

  De Tweede Balkanoorlog

  Onvrede over de verdeling van de door het Ottomaanse Rijk verlaten gebieden leidde tot nog een oorlog.
  Bulgarije was te groot geworden volgens Griekenland en Servië.
 • De moord op Frans Ferdinand

  De moord op Frans Ferdinand
  De moord op Frans Ferdinand, Kroonprins van Oostenrijk.
  was. door de meeste mensen aangenomen, de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. Vanaf dit punt werd oorlog onvermijdelijk. Alle voorafgaande gebeurtenissen op de balkan hebben de emmer doen vollopen. Deze gebeurtenis liet de emmer overstromen. Na deze moord wordt geleidelijk aan Servië gestraft door Oostenrijk en wordt er oorlog verklaard.
 • Oostenrijk-Hongarij verklaard de oorlog aan Servië

  Oostenrijk-Hongarij verklaard de oorlog aan Servië
  Door de meesten beschouwd als begin van de Eerste Wereldoorlog. Vooraf aan deze gebeurtenis heeft OH een ultimatum aan S gestuurd. Als zij niet aan al deze eisen voldeden, zou OH de oorlog verklaren aan S. S willigde alle eisen, op één na, in. Dit was echter niet genoeg in OH verklaarde de oorlog
 • Period: to

  De Eerste Wereldoorlog

  De Eerste Wereldoorlog.
  Een oorlog van stagnatie.
  Meeste bekend als loopgravenoorlog.
 • Wapenstilstand getekend in Compiègne

  Wapenstilstand getekend in Compiègne
  De wapenstilstand werd getekend door de Duitse delegatie.
  De keizer had hier niets meer mee te maken. Hij moest vluchten uit Duitsland naar Nederland.
 • Period: to

  Interbellum

  De tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Van het latijn, Inter, wat tussen betekent en Bellum, wat oorlog betekent.
 • Verdrag van Versailles

  Verdrag van Versailles
  Het Verdrag van Versailles. Volgens de Duitsers een 'Diktat', een opgelegde vrede.
  Hierin stond dat Duitsland zijn leger moest verkleinen naar 100.000 man. Geen luchtmacht, marine of tanks meer mag hebben. Een finkse schadevergoeding moet betalen en afstand moet doen van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk.
 • Verdrag van Rapallo

  Verdrag van Rapallo
  De samenwerking tussen de twee paria's van Europa. Duitsland mocht in Rusland weer beginnen met de opbouw van een leger. Duitse officieren gingen Russische officieren trainen. Er werden economische betrekkingen afgesloten.
 • Verdrag van Locarno

  Verdrag van Locarno
  'The spirit of Locarno' Dit verdrag zorgde voor een opbloeiing in Europa. Mensen konden weer openlijk met elkaar verdragen afsluiten en het was weer een 'gezellige boel' in Europa. De grenzen van Frankrijk-Duitsland werden gegarandeerd.
  Duitsland zou toetreden tot te Volkenbond (1926)
 • De Beurskrach

  De Beurskrach
  Door deze gebeurtenis ontstond er een economische crisis in de wereld. Vooral Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika werden hier hard door getroffen vanwege de herstelbetalingen en de schuldbetalingen.
  Dit zorgde voor hyperinflatie in Duitsland.
 • Hitler komt aan de macht

  Hitler komt aan de macht
  Deze gebeurtenis zorgde voor een grote verandering in de geschiedenis van Duitsland. Hitler zorgde voor meer banen d.m.v. aanleg van autobahnen en voor economisch herstel. Echter achter al dit zat Hitler's enige doel. Hegemonie in Europa.
 • Nazi-Duitsland valt Polen binnen

  Nazi-Duitsland valt Polen binnen
  Deze gebeurtenis wordt gezien als het begin van de Eerste Wereldoorlog. Na deze gebeurtenissen vallen er een hoop oorlogsverklaringen bij Hitler op de mat.
 • Period: to

  De Tweede Wereldoorlog

  De gruwelijke Tweede Wereldoorlog.
  Hitler's oorlog. Aangezien hij als enige de schuld ervan kan krijgen.
 • Keerpunt van de Tweede Wereldoorlog

  Keerpunt van de Tweede Wereldoorlog
  Alles ging goed voor Nazi-Duitsland. Tot aan dit punt
  Op 6 december loopt het offensief in Rusland vast.
  Op 7 december valt Japan (bondegenoot Duitsland) de VS aan.
  Op 11 december verklaart Hitler de VS, de oorlog De deelname van Amerika bevestigde het verval van Nazi-Duitsland. Dit is de 'Point of no return' die slecht afliep voor Hitler.
 • Dood van Hitler

  Dood van Hitler
  Op deze dag berooft Hitler, samen met zijn geliefde Eva Braun, zich van zijn leven. De oorlog is verloren en de enige keus die Hitler nog heeft is om dit te doen of in handen te vallen van de geallieerden.
 • Duitse overgave wordt getekend

  Duitse overgave wordt getekend
  Op deze dag wordt de Duitse overgave getekend. Duitsland speelt niet meer mee in de Tweede Wereldoorlog. Echter de oorlog is nog niet voorbij. In Azië gaat de oorlog nog door.
 • Capitulatie Japan

  Capitulatie Japan
  De overgave van Japan betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze overgave werd geinstrueerd door de keizer zelf en getekend door de minister van buitenlandse zaken op het slagschip Missouri.