HC Duitsland

Timeline created by KikiDamen
In History
 • Triple alliantie (niet hetzelfde als centralen/geallieerden)

  bondgenootschap:
  - Duitsland
  - Oostenrijk - Hongarije
  - Italië
 • Vlootwet (verplicht VB)

  om Weltpolitiek (overzees imperialisme) mogelijk te maken werd Duitse (oorlogs)vloot uitgebreid. gevolgen:
  - versterkt nationalisme
  - veroorzaakt onrust bij Groot-Brittanië en Frankrijk
 • Triple entente (niet hetzelfde als centralen/geaillieerden)

  Bondgenootschap:
  - Engeland
  - Frankrijk
  - Rusland
 • Begin WO 1: schot in Sarajevo

  situatie:
  Balkan overheerst door Turken en Oostenrijk. Bevrijdingsoorlogen Slavische volkeren olv Servië. aanleiding:
  Servische nationalist schiet Oostenrijkse kroonprins Franz-Ferdinand dood. gevolg:
  kettingreactie door bondgenoten (leer)
 • Eind WO1 oostfront: Vrede van Brest-Litovsk

  Oostfront vrede met centralen, hierna trekken Duitse troepen naar het Westfront
 • Eind WO1 westfront

  door deelname VS beseffen Duitsers dat oorlog niet meer te winnen is. Wilhelm 2 wilt vrede en benoemt Rijksdag die daartoe bereid is. Volk in opstand tegen hem, want wantrouwen zijn politiek. Hij wordt onder druk gezet om af te treden
 • Weimarrepubliek onder socialist Ebert

  doel: rust en stoppen oorlog (leer)
 • Duitsland tekent wapenstilstand = eind WO1

 • Spartakus-opstand

  Gewapende comm. opstand in Berlijn geïnspireerd op Russische revolutie. Opstand duurde een week en wordt daarna neergeslagen door regeringstroepen en vrijwilligers (militairen en oud-militairen).
  Ideologie comm. heeft veel aanhangers in Duitsland. Deze opstand is een van de bekendste pogingen de ideologie in praktijk te brengen. Leiders van deze mislukte opstand worden gedood: Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. Communisten willen comm. staat
 • Vrede van Versailles

  getekend door Weimarrepubliek.
  harde VvV voor Duitsland. gevolg: volk verliest veel vertrouwen in Weimarrepubliek
 • Kapp-Putsch

  nationaalconservatieven (gesteund door leger) willen staatsgreep plegen, maar mislukt door algemene staking van arbeiders. nationalisten en conservatieven:
  - willen keizerrijk terug
  - angst voor communisten
  - wantrouwen socialisme en democratie door dolkstootlegende
 • Ruhrbezetting

  Franse en Belgische troepen bezetten dit gebied, omdat Duitsland niet alle afgesproken herstelbetalingen heeft voldaan (kunnen ze niet, want economie groeit amper dankzij herstelbetalingen)
 • Bierhal-Putsch: staatsgreep door Adolf Hitler

  leider NSDAP (nationaal socialistische Duitse arbeiders partij) pleegt met zijn SA (sturm abteilung = knokploeg) een staatsgreep in München, maar mislukt door ingrijpen leger. gevolg:
  - Hitler bekend in heel Duitsland
  - vastgezet voor een jaar
  - schrijft 'Mein Kampf' = mijn strijd (hier ook rassenleer beschreven)
  - besluit dat machtsgreep beter via parlementaire weg kan gaan
 • Grote economische en politieke crisis

  oorzaak economisch:
  Duitse arbeiders staken in Ruhrgebied. Overheid drukt geld bij om stakende arbeiders te betalen = hyperinflatie (gespaard geld niets meer waard) oorzaak politiek:
  onvrede Weimarrepubliek
 • Beurskrach in VS: Black Thursday, aandelenhandel stort in

  Oorzaken:
  - overproductie landbouw en industrie
  - structurele werkloosheid
  - groot verschil arm-rijk
  - amper overheidsingrijpen, want economie blijft groeien Gevolgen VS:
  Banken failliet = bedrijven failliet = grote werkloosheid
  VS president Roosevelt grijp in met New Deal Gevolgen rest wereld:
  economische crisis Gevolgen Dui:
  (zie tijdlijn)
 • Gevolgen Duitsland Beurskrach

 • Hitler rijkskanselier

  wint 33% van de zetels in de nieuwe verkiezingen (na die van 31 juli waar NSDAP ook grootste partij in Rijksdag was, maar Hitler geen rijkskanselier werd)
 • Joodse boycot + in gebruik nemen concentratiekamp Dachau (verplicht VB)

  Dachau is concentratiekamp in Duitsland.
  Duitsland begint met opsluiten en heropvoeden critici en tegenstanders zoals communisten en socialisten.
 • Rijksdagbrand (verplicht VB)

  Wat?
  parlementsgebouw De Rijksdag iin Berlijn in brand gestoken door communist een maand voor de rijksdagverkiezingen gevolg: communisten verboden, krijgen de schuld Noodtoestand:
  - politieke leiders KPD en tegenstanders Hitler opgepakt
  - recht van vrije meningsuiting en persvrijheid zeer beperkt door
  linkse groeperingen en partijen. Rijkspresident tekent een noodverordening (zie tijdlijn begin nazi-Dui)
 • Einde democratie en Weimarrepubliek, begin Nazi-Duitsland (totalitaire staat)

  oorzaak:
  door noodsituatie en communistische dreiging mag regering (Hitler heeft leiding) nu wetten uitvaardigen zonder goedkeuring Duitse parlement/Rijksdag = machtigingswet Echte reden: absolute macht en afschaffing democratie Alleen SPD stemt tegen, dus wet met 2/3 meerderheid aangenomen = begin zogenaamde Derde Rijk
 • verbod op alle partijen, behalve NSDAP

 • Nacht van de lange messen (30 juni - 2 juli)

  de top van de SA werd vermoord door de SS reden: Hitler wilde absolute macht beschermen, want leider SA zag zichzelf als tweede man NSDAP en willen macht.
 • Hitler wordt Führer/leider Duitsland

  rijkspresident von Hindenburg overleed, overgenomen door Hitler
 • Neurenberger/anti-Joodse wetten (verplicht VB)

  Goedkeuring van discriminatie en pesten van Joden
  Gaat zo ver dat het in Dui wettelijk verboden wordt met Joden gemeenschap te hebben of te trouwen. Nationaalsocialisten hebben een racistisch wereldbeeld waar het streven naar een raszuiver Arisch ras in past. Het wordt gepropageerd en maakt deel uit van lesprogramma's op school.
 • Duitsland bezet (militair) Rijnland

  Rijnland was van Duitsland, maar werd sinds VvV bezet door geallieerden.
 • Kristalnacht 9/10 nov

  opstand door NSDAP tegen Joden
 • Anschluss: Oostenrijk voegt zich bij Duitsland

 • Duitsland bezet (militair) rest van Tsjechoslowakije

 • Niet-aanvalsverdrag tussen DUI en RUS

 • Duitsland (samen met SU) valt Polen binnen en ENG + FRA verklaren daarop Duitsland de oorlog

  directe oorzaak/aanleiding
 • Conferentie van München (verplicht VB)

  ENG + FRA + Italië + Duitsland bepalen dat Sudetenland bij Duitsland gaat horen
  Hier wordt het toppunt van appeasementpolitiek (zie hieronder) bereikt. olv 'neutrale' bemiddelaar (fascist) Mussolini geven ENG + FRA, zonder aanwezigheid van Tsjechoslowakije en SU, DUI toestemming Sudetenland in te lijven.
  Zo willen zij de vrede in Europa behouden en DUI te vriend te houden als buffer tegen het communisme van SU. Dit doen zij door aan de wensen van Hitler te voldoen.
 • Duitsland valt SU binnen ondanks niet-aanvalsverdrag

  Voortzetting ideologische strijd van nationaalsocialisten tegen communisme dus
 • Japan valt VS aan > VS betrokken bij oorlog

  Japan (bondgenoot Duisland) valt Pearl Harbor aan, waarna Amerika de oorlog verklaart aan Japan.
  Hierna verklaren Duitsland en Italië de VS de oorlog
  VS wordt bondgenoot van ENG + SU (de grote drie) in de strijd tegen nazi-Duitsland en fascistisch Italië
 • Wannsee-cconferentie (verplicht VB)

  Hier besluiten nazileiders in Berlijn over te gaan op vernietiging van Joodse volk olv SS: In bezette gebieden joden opgepakt en op transport gezet naar vernietigingskampen.
 • D-Day

  West-Europa werd bevrijd door de geallieerden
 • Aanslag op Hitler

 • SU-leger neemt Berlijn in > Duitsland geeft zich over / capituleert = einde WO2

  Westelijke geallieerden en Rode leger van SU trekken van twee kanten naar Duitsland en nemen Berlijn in
  gevolg: Duitsland geeft zich over
  = einde WO2
 • Period: to

  Frans-Duitse oorlog

  Duitsers winnen
 • Period: to

  Duitse keizerrijk

  uitgeroepen in Versailles = neutraal gebied
  nu Duitse eenheid
 • Period: to

  Alliantiepolitiek onder keizer Wilhelm 1 en rijkskanselier Bismarck

  rijkskanselier: benoemd ministers + kan rijksdag ontbinden
  volk: kiest rijksdag
  rijksdag/parlement: wetten goed- of afkeuren Geen parlementaire democratie! Rijksdag geen wetgevende macht. Geen invloed op ministers of kanselier. Keizer grootste macht. Doel binnenl. politiek;
  versterking politieke en eco. eenheid Doel buitenl. politiek:
  machtsevenwicht in Europa + vrede handhaven + positie DUI versterken Middel: allianties/verdragen sluiten
 • Period: to

  Conferentie van Berlijn (verplicht VB)

  olv Bismarck een koloniale Conferentie voor eerlijke verdeling Afrika over Europese staten doel Bismarck: handhaven machtsevenwicht + versterking DUI positie voorbeeld modern imperialisme
 • Period: to

  Weltpolitiek keizer Wilhelm 2, ontslag Bismarck

  Doel binnenland:
  ontwikkelen tot economische en militaire grootmacht
  door: industriële ontwikkeling en toename nationalisme Doel buitenland:
  Weltpolitiek voeren: overzees imperialisme
  door: jacht op koloniën en uitbreiding Duitse vloot Bismarck botst hierin met keizer dus neemt ontslag
 • Period: to

  Eerste wereldoorlog

  Indirecte oorzaken: leer
 • Period: to

  Slag bij de Marne (verplicht VB)

  maakt einde aan Duitse opmars in Noord-Frankrijk
  = einde bewegingsoorlog & begin loopgravenoorlog
  = einde Blitzkrieg & begin Sitzkrieg
 • Period: to

  Vreedzame politiek en economische opleving

  Weimarrepubliek staakt verzet in Ruhrgebied en probeert vredesverdrag van Versailles na te leven. gevolg:
  - soepelere opstelling geaillieerden
  - Dawesplan (zie tijdlijn) Economie verbeterd door:
  - Dawesplan
  - Invoering nieuwe Duitse munt
  - Periode stabielere regeringen
 • Period: to

  Dawesplan

  financieel hulpprogramma voor Duitsland door VS Doel: Duitse economie er met leningen bovenop te helpen en herstelbetalingen aan geallieerden op gang te brengen en om vertrouwen in Weimarrepubliek te krijgen. In ruil trekken de Franse en Belgische troepen zich terug uit Ruhrgebied. Einde: stort in na de Beurskrach
 • Period: to

  Fase 1 buitenlandse politiek nazibewind

  omverwerping van de voor Dui discriminerende bepalingen VvV
  handelen Hitler:
  - Dui uit Volkenbond
  - Dienstplicht ingevoerd
  - Herbewapening
  - Remilitarisatie van Rijnland gevolgen:
  - Dui herstelt positie als machtige staat
  - Veel Dui vertrouwen en trotse gevoelens voor eigen natie
  - naziregime meer steun van volk
 • Period: to

  Fase 2 buitenlandse politiek van nazibewind

  expansie Duitse rijk doelen:
  1. alle Duitsers in Duitse Rijk leven = Heim ins Reich
  gevolg: aansluiting Oostenrijk bij Dui + opeisen Sudetenland
  (deel Tjechoslowakije waar veel Duitsers wonen)
  2. Lebensraum nach Osten voor Duitse volk
  - verovering heel Tjechoslowakije
  - aanval op Polen = WO2
 • Period: to

  Slag bij Stalingrad (SU)

  Duitse troepen leiden zware nederlaag