Imagescapmr1y3

tijdlijn portfolio

 • Introductie model kantelenden kennis

  Introductie model kantelenden kennis
  Collectief leren en onderzoeken:
  door gebruik te maken van het volgende model ben ik het onderzoek aan het inrichten. Ambitie + vraag is ontwikkelt.
  informatie verzamelen (heb ik gedaan, info moet nog wel verspreidt worden) = studie dag
  samen info interpreteren + consequenties verbinden (kan op studiedag)
  acties en evaluatie nog in te plannen(
  evaluatie rapport is op 19 maart
  evaluatie taaldoelen op 10-4
 • werkgroep rapportage

  de werkgroep rapportage heeft opzet gemaakt voor het leerling deel in het rapport. In deze maand zijn ook proefrapporten ingevuld door leerlingen en leerkrachten. De bevindingen van deze proefrapporten zijn meegenomen in de defenitieve versie.
 • Period: to

  tijdlijn portfolio

  deze tijd lijn laat zien wat er gedaan is t.a.v. het ontwikkelen van een portfolio en maakt inzichtelijk wat gedaan is en wat nog gaat komen.
 • eerste sessie: mindmappen

  eerste sessie: mindmappen
  stelling:
  mindmap:
  Hoe laten we de doelstellingen van het ontwikkelingsgericht werken (op obs de Klim), tot uiting komen in het werken met portfolio’
 • 2de sessie toelichting op de stelling

  2de sessie toelichting op de stelling
  het doel van het toelichte:
  Doel van het toelichten is, dat leerkrachten elkaar leren begrijpen t.a.v. de begripsvorming rondom het onderwerp en de ambitie.
 • 3de sessie: the right question

  3de sessie: the right question
  1: themavoorbereiding: / doelen stellen en evalueren
  2: rapport  leerling deel en beoordeling  3: portfolio Gekoppeld aan eis inspectie:
  doelen aanbieden  behaalde doelen zichtbaar maken in portfolio
 • vierde sessie: welke informatie hebben we nodig om deze vraag te beantwoorden

  Er is verwarring onstaan over het doel van het ontwikkelen van het portfolio. Middels het invullen van een vragenlijst gerelateerd aan het doel : het ontwikkelen van een portfolio kunnen concrete acties bedacht en uitgezet worden
 • rapporten

  10 februari zijn de rapporten in vernieuwde vorm uitgegaan naar de leerlingen. In dit rapport zit een leerling deel met daarbij foto's van werk van leerlingen.
 • studiedag voorbereiden thema afval

  Interventie MT inbrengen van taaldoelen in relatie tot het thema. In dit schema zijn de taaldoen voor elke groep uitgedeeld, elke groep gebruikt het formulier om te kijken of dit werkt. Hoe en wanneer gaat dit gevalueerd worden. (lees info doorgaande lijn creeren)
 • pas op de plaats 15.30-16.15

  pas op de plaats 15.30-16.15
  Pas op de plaats moment, wat is gedaan.
  - Terugkijken op het proces.
  - Welke interventies zijn gedaan die we kunnen gebruiken voor het portfolio.
  - Invullen vragenlijst "karrenwiel" om proces voorwaarden voor het onderzoek te postioneren. Dit communiceer ik met het MT op de datum:
 • Overleg Ifor /interm

  afstemming t.a.v. het proces cpo + studiedag
 • Studie dag de activiteit

  Studie dag de activiteit
  Studiedag de activiteit: gericht op portfolio / taaldoel
  - vragenlijsten invullen reflectie leerkrachtvaardigheden.
  - interview het stellen van taaldoelen bij thematiseren.
  - filmpjes kijken over handelingskenmerken leerlingen + leerkrachtvaardigheden bij het thematiseren.
  -expert lezen over: vragenlijst invullen in relatie tot het ontwikkelen van leerling portfolio
  - doorgaande lijn creeren en afstemmen - reflecten op gebruik van taaldoelen
 • terugkoppeling verzamelde data --> datum nog te bepalen

  wat nemen we mee naar het volgend schooljaar .
  uitwerken en terugkoppelen op een nog te bepalen datum