Erasmus KA101 Stages in veiligheidsberoepen in het buitenland

 • Erasmus+ project KA101 ingediend bij Epos

  Erasmus+ project KA101 ingediend bij Epos
  'Organisatie en evaluatie van stages in Veiligheidsberoepen in het buitenland'
  Partners: ROC Friese Poort (Nederland), Lycée Antoine Chenôve (Frankrijk), SEDU (Finland)
 • Goedkeuring KA101-project door Epos

  Goedkeuring KA101-project door Epos
  Project van 2 jaar, lopend van 1/9/18 t.e.m. 31/8/20
  Jobshadowing door onze leerkrachten Stage bij collega's in onze buitenlandse partnerscholen
 • Startbevraging bij de leerlingen rond het vak Stage 7MV

  Startbevraging bij de leerlingen rond het vak Stage 7MV
  Bij alle leerlingen IV en VB die in het schooljaar 17-18 afstudeerden, peilden we naar hoe zij de begeleiding en evaluatie van het vak stage ervaren hebben. Was onze manier van evalueren duidelijk? Vinden zij dat zij voldoende en op de juiste manier gecoacht werden?
 • 1e meeting focusgroep Internationalisering

  1e meeting focusgroep Internationalisering
  1e samenkomst met enkele externe partners die ons kunnen adviseren en mee reflecteren over het verloop van het project. Met welke adviezen/inkijk dienen we volgens hen rekening te houden tijdens onze jobshadowingopdrachten? Op welke vlakken hebben wij volgens hen zeker nog groeimarge?
  Deelnemers: Johan Willaert, Jan Devaere, Christiaan Styns, Luc Claeys, Rudy Vercammen
 • Visietekst, actiepunten, deelnemers

  Met de input van de deelnemende leerkrachten, de mening van onze afgestudeerden van vorig schooljaar en de adviezen van onze externe raadgevers schrijven we onze visietekst voor dit project verder uit en lijnen we onze actiepunten concreet af. Deze documenten worden vertaald en bezorgd aan onze partnerscholen in het buitenland. Dit vormt de aanzet voor het programma dat we in onze partnerscholen gaan volgen.
 • Bezoek Lycée Antoine

  Bezoek Lycée Antoine
  3 teamleden doen aan expertisedeling en jobshadowing in het Lycée Antoine in Chenôve (Frankrijk), in de opleidingen 'Agent de sécurité' en 'Métiers de la sécurité'
 • Bezoek ROC Friese Poort (Handhaver Toezicht en Veiligheid)

  Bezoek ROC Friese Poort (Handhaver Toezicht en Veiligheid)
  3 teamleden doen aan expertisedeling en jobshadowing in de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid
 • Tussentijdse leerlingenbevraging vak Stage 7MV lichting 18-19

  Tussentijdse leerlingenbevraging vak Stage 7MV lichting 18-19
  Bij alle leerlingen IV en VB die dit schooljaar afstuderen, peilen we naar hoe zij de begeleiding en evaluatie van het vak stage ervaren hebben. Was onze manier van evalueren duidelijk? Vinden zij dat zij voldoende en op de juiste manier gecoacht werden?
  Gebaseerd op de startbevraging van juni 2018, implementeerden we dit schooljaar al een paar veranderingen. Komt dit ook tot uiting in de resultaten van de bevraging (in vergelijking met de startbevraging)?
 • 2e meeting focusgroep Internationalisering

  2e meeting focusgroep Internationalisering
  2e samenkomst met de focusgroep van externe partners.Uitwisselen van info over:
  Wat heeft MSKA tot nog toe meegenomen uit haar buitenlandse jobshadowingopdrachten?
  In welke mate is dit relevant voor onze eigen opleiding en het klaarstomen van onze leerlingen voor het werkveld?
  Hoe kunnen we dit bij ons in het werkveld verder incorporeren/vorm geven?
  Deelnemers: Johan Willaert, Jan Devaere, Christiaan Styns, Luc Claeys, Rudy Vercammen
 • Bezoek Sedu Finland

  Bezoek Sedu Finland
  3 teamleden doen aan expertisedeling en jobshadowing in Sedu (Finland), in het vocational training programm 'Security officer'
 • Eindrapport 'Begeleiding & coaching van stage in 7MV'

  Aan de hand van alle opgedane buitenlandse ervaringen door de collega's, de feedback van onze leerlingen en de adviezen van de experten uit het werkveld, komen we tot een stageprotocol 7MV dat vanaf schooljaar 2020-2021 gehanteerd wordt door alle stageleerkrachten MV en transparant wordt gecommuniceerd naar de leerlingen MV