tijdgeesten

By jorikw
 • De Stoompomp van Newcomen is uitgevonden

 • Montesquieu zijn De L'Esprit des Lois

  In 1748 publiceerde Montesquieu zijn De L'Esprit des Lois, waarin hij concludeert dat de scheiding der machten de vrijheid en gelijkheid van de burger garandeert.
 • Lodewijk XVI word gekroond tot koning

 • Bestorming van de Bastille

 • De afschaffing van privileges en afkopen.

  In de nacht van 3 op 4 augustus 1789 stemden de geestelijkheid, de adel en de burgerij voor de afschaffing van de priviléges en het afschaffen van het afkopen van andere voorrechten.
 • De verklaring van de rechten van de mens

  Geïnspireerd door de filosofie van de verlichting en ontworpen naar het model van de inleiding van de grondwet van de Verenigde Staten, wordt op 26 augustus 1789 gestemd over de rechten van de mens en de burger.
 • Weefgetouw is uitgevonden

 • Nationale vergadering krijgt een nieuwe grondwet

  In deze grondwet stond vast dat de macht bij het volk lag en dat de koning veel minder macht zou overhouden dan eerst het geval was.
 • Lodewijk XVI word onthoofd

 • Napoleon grijpt de macht.