Franse revolutie

By Mika811
  • bestorming van de bastille

  • de Bourgeoisie komt in verzet

  • de nationale vergadering gaat verder met hervormen

  • verschillende groepen strijden met elkaar om de macht

  • grondwet komt tot stand, vlucht van Lodewijk XVI en verklaring van rechten van mens en burger

  • Frankrijk in oorlog met Oostenrijk en Pruissen

  • terechtstelling van Lodewijk XVI

  • de radicalen verslaan hun vijanden

  • periode van terreur

  • Napoleon nieuwe heerser van Frankrijk