Tidslinje kommunikation

By BC ise
 • 200,000 BCE

  Kommunikation innan skriftspråk

  Innan man hade skriftspråk så Kommunicerade man genom att sjunga, vissla eller andra rop för att meddela saker. Man hade speciella visselspråk som man kunde i bergstopparna. Man kunde också
  göra tecken. På flera håll använde man trummor och näverlurar samt andra instrument för att nå ännu längre. Detta användes flera tusen år sedan.
 • 190,000 BCE

  Hur man varnade varandra

  Eld och rök var ett av de första sätten för männiksorna att ta kontakt på. Man skickade röksignaler. På detta sätt kunde man se informationen istället för att bar akunna höra den och då kunde fler bli varnade samtidigt ifall det uppstod fara. Detta kom till efter att man uptäckte elden så klart, men fortfarande långt innan man kunde skriva.
 • 3000 BCE

  Skriftspråk

  Man kunde ju inte bevara röksignaler, rop och visslingar. Det var också stor risk att elden spreds. Så hur skulle man kunna ge andra information som inte kan höra eller se dessa signaler? Man började med att memorera berättelser och sprida de vidare. Dock kunde berättelserna ändras ju mer de spreds mellan människorna. Därför började man skriva ner saker för att både bevara information och att kunna skicka vidare den.
 • 3000 BCE

  Sumerer och egyptier

  De som först kom på skriftspråk var Sumererna. De levde i Mesopotamien för 5000 år sedan. De använde en sorts snedskuren trästicka sedan tryckte de in kilformade märken i mjuk lera som sedan torkade. Lite efter att denna kilskrift kom till så kom Egyptierna på Hieroglyfer. Dessa skrifter målades ofta med pensel eller ristades i sten. Båda skrifter var en typ av bildskrift.
 • 1200 BCE

  Fenicierna

  Ungefär 1200 f.kr kom Fenicierna och kom på att använda ett alfabet med tecken som föreställde konsonanter. Grekerna la till vokaler, romarna lånade det och ändrade om bokstäverna och därmed skapade de ett alfabet och dess tecken läser du just nu.
 • 1200

  Tryckkonst och massproducering

  Kina var först med att använda boktryckarkonsten. Innan man kom på boktryckarkonsten så skrev munkar böcker för hand och då var böcker dyra och sällsynta. Sedan började man trycka böcker och då använde man träplattor som man skurit in tecken spegelvänt. Detta kom att användas i europa senare också samt andra delar i världen. Kineserna kom också på tekniken att använda lösa bokstavstyper som fogas ihop till ord.
 • 1450

  Johan Gutenberg

  Vid mitten av 1400-talet kom gulsmeden Johan Gutenberg och kom på samma idé. Han kom på att man kunde använda lösa bokstavstecken och sedan stryka dom med trycksvärka och sedan pressa de mot papper med hjälp av en maskin. Detta tog dock mycket material för att kunna genomföras men det var värt för att det gick väldigt mycket snabbare och man kunde köpa böcker för mycket billigare. Detta innebar att fler folk kunde bli utbildade och lära sig saker m.m.
 • Telegrafen

  Man ville komma på ett sätt att få fram information snabbare än vad de gjorde nu för att det dröjde ett långt tag innan ett brev kom fram Malmö från Stockholm till exempel. Man hade precis uppfunnit elektromagneten och en man vid namn Samuel Morse började fundera på om man kunde använda elektricitet för att skicka meddelanden. Han kom snabbt på att man kunde göra detta med en speciell maskin och ett speciellt alfabet.
 • Samuel Morse

  Vid slutet av 1830-talet var han klar med både den elektriska telegrafen och det speciella alfabetet som då hette Morsealfabet. Denna uppfinning gjorde så att man kunde skicka meddelanden mycket snabbare på mycket längre avstånd men när man skulle lägga atlantkabeln som då sträcktes från europa till amerika så dog flertal människor och väldigt mycket kabel blev tappad på botten. Det gick åt massa liv och material men det tyckte man var värt vid den tiden.
 • Framsteg under 1900-talet

  År 1920 kom den första radiostationen igång i USA för att man hade upptäckt att ljus var en sorts våg som var osynlig och att det fanns fler av dessa. Man upptäckte då radiovågor som man kunde skicka genom berg och kullar. Man skickade en våg 1,5 km genom en kulle. Då kom en man vid namn Guglielmo Marconi på att man kunde skicka meddelanden med hjälp av dessa vågor. Därmed kom radion till