Tidslinje for kapittel 1-3. All informasjonen er fra boka

 • 10,000 BCE

  Oltiden, jegere og samlere

  Oltiden, jegere og samlere
  Oldtiden samlere og jegere var mennesker som levde i de tidligste samfunnene og overlevde ved å samle fødevarer og jage dyr. Deres livsstil var nøye avhengig av naturen og deres evne til å tilpasse seg til endringer i miljøet. Oldtidens samlere og jegere ble betraktet som de første mennesker som begynte å utvikle teknologier og redskaper for å hjelpe dem med å overleve og forbedre deres livskvalitet. Link for bilde: https://www.uib.no/kulturhistorie/124463/arkeologiske-tidsperioder
 • 3000 BCE

  Egypt, faraoens tid

  Egypt, faraoens tid
  Egypt i oldtiden refererer til den historiske perioden i det gamle Egypt, som varte fra ca. 3000 f.Kr. til 30 B.C. Denne tiden var kjent for sin høye kultur og arkitektur, inkludert pyramider, tempelbygninger og skulpturer. Egypt i oldtiden var også kjent for sin avanserte skriftsystem og religiøse praksis. Sammen med Mesopotamia og det gamle Kina, regnes Egypt som en av de eldste sivilisasjonene i verden Link til bilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Oldtidens_Egypt
 • 800 BCE

  Antikken

  Antikken
  Den klassiske antikken oppstod i Hellas i ca 800 f.kr. og spredte seg rundt til romerrike. Så antikken handler og den gresk - Romerske verden. Anntikens sluttet ved det vestromerikets undergang 476 år e.kr.. Hellas bestod av polisstater under antikken. En Polisstat var i antikkens Hellas en uavhengig stat med egne styringsorganer og sosiale og religiøse systemet. Link til bilde: https://studieweb.no/kunst-og-litteratur-i-antikken/
 • 30 BCE

  Slutt på faraoens tid

  Slutt på faraoens tid
  Slutten på faraoenes tid refererer til tiden da faraoenes herredømme i Egypt opphørte. Dette skjedde etter flere hundre år med faraodynastier og markerte overgangen til en ny periode i egyptisk historie. Vanligvis regnes dette som tiden rundt år 30 B.C., da Egypt ble erobret av romerne Link til bilde: https://snl.no/Det_gamle_Egypt
 • 476

  Slutt på Antikken

  Slutt på Antikken
  Antikken sluttet fordi Vestromerriket falt Link til bilde: https://snl.no/Den_greske_antikkens_historie
 • 476

  Slutt på Oldtiden

  Slutt på Oldtiden
  Slutten på oldtiden på norsk refererer til perioden som markerer avslutningen på oldtiden, en tid som omfattet antikken og de første århundrene e.Kr. Vanligvis regnes dette som tiden rundt år 476 e.Kr., da Vest-Romerske Rike falt til germanske stammer. Link til bilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Folkevandringstiden
 • 500

  Tidlig middelalder

  Tidlig middelalder
  Tidlig middelalder refererer til perioden fra ca. 400-1000 e.Kr. i Europa, hvor det romerske imperiet falt og barbarene invaderte. Dette førte til en omfattende endring i samfunnsstrukturer og kultur, og begynnelsen på en ny periode i europeisk historie. Tidlig middelalder var preget av ustabilitet, borgerkriger og politisk splittelse, men også av veksten til kristendommen og utviklingen av de første kongedømmene Link til bilde: https://snl.no/middelalderen
 • 1000

  Høy Middelalderen

  Høy Middelalderen
  Høy middelalder er fra ca. 1000-1300 e.Kr. i Europa, hvor samfunnene gjennomgikk en periode med økonomisk, politisk og kulturell vekst. Dette førte til etableringen av sterkt organiserte kongedømmer, økt handel og en større befolkning. Kirken spilte en dominerende rolle i samfunnet, og mange klostre og katedraler ble bygget i løpet av denne perioden. Høy middelalder var også preget av kristne korstog til Det hellige land, samt av den intellektuelle blomstringen i universitetene i Europa
 • 1300

  Senmiddelalderen

  Senmiddelalderen
  Sen middelalder refererer til perioden fra ca. 1300-1500 e.Kr. Samtidig ble makten i Europa gradvis overført fra kirken til staten, og mange kriger og konflikter utspilte seg mellom de ulike kongedømmene. Pestepidemier som Svartedauden hadde også en stor innvirkning på samfunnet, og førte til en reduksjon i befolkningen og økonomisk nedgang. Sen middelalder var også preget av religiøse splittelser, inkludert Reformasjonen, som førte til dannelsen av de protestantiske kirkene.
 • 1500

  Slutt på Middelalderen

  Slutt på Middelalderen
  Slutten av middelalderen på norsk refererer til perioden som markerer avslutningen av middelalderen i Norge. Vanligvis regnes dette som tiden rundt år 1500 Link til bilde: https://snl.no/middelalderen