Den industrielle revolusjon

Timeline created by arihugs
In History
  • Starten på den industrielle revolusjon

  • Spinning Jenny

    Spinning Jenny
    Spinnemaskinen blir oppfunnet av James Hargreaves
  • Maskinen som renser bomull blir oppfunnet

    Eli Whitney er oppfinner av maskinen
  • "slutten på starten"