Høymiddelalder

 • 1130

  Starttidspunkt

  • ca. år 1130-1350
  • Storhetstid
  • Sigurd Jorsdalsfare
  • Tidsskille
  • Fred til indre uro og motsetninger
 • 1130

  Starten av borgerkrigen

  Starten av borgerkrigen
  • Sigurd Jorsalfare døde, uroen begynte
  • 1120 kom Harald Gille til Norge
  • Godkjent kongerett
  • Vente med å kreve tronen
  • Strid mellom Harald og Magnus
  • Årsak til borgerkrigen: Tronfølgereglene
  • Generell kamp om ressurser
  Heum. T, Martinsen. K, Moum. T, Teige. O (2020) Alle tiders historie. Cappelen Damm.
  Bilde: 'Saget på Re'' av Erik Werenskiold
 • Period: 1130 to 1350

  Høymiddelalderen

 • 1217

  Slutten av borgerkrigen

  Slutten av borgerkrigen
  • En ikke-sammenhengende borgerkrig
  • Fredsperiode: egen kirkeprovins
  • Fra 1150-årene frem til 1217 -Magnus Erlingsson og Sverre Sigurdsson
  • Håkon Håkonsson avsluttet en borgerkrigsperiode på over hundre år
  Heum. T, Martinsen. K, Moum. T, Teige. O (2020) Alle tiders historie. Cappelen Damm.
  Bilde: 'Birkebeinerne' av Knut Bergslien
 • 1247

  Kong Håkon Håkonsson (år 1204 - 1263)

  Kong Håkon Håkonsson (år 1204 - 1263)
  • Kongens makt ble styrket
  • Regjeringen i landet ble fastere organisert
  • Kanselli
  • Kongsråd
  • Lagmenn
  • Sysselmenn
  • Innførte ny tronfølgelov (år 1260)
  Heum. T, Martinsen. K, Moum. T, Teige. O (2020) Alle tiders historie. Cappelen Damm.
  Mennesket.no. (2. Mars 2017). Borgerkrig og storhetstid.
  Bilde:
  (hagamleprestegard, 2021)
 • 1250

  Norgesveldet

  Norgesveldet
  • Norge på sitt største geografisk
  • Jemtland, Herjedalen, Båhuslen, Island, Grønland, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Suderøyene
  • Handelen økte
  • Norske eksport varer
  • Kulturpåvirkning
  • Norrøne samfunnet, kongesagaer og ættesagaer
  Norgesveldet på 1200-tallet:
  (Alle tiders historie, 2013)
 • 1274

  Landsloven

  Landsloven
  • Håkon Håkonsson sønn, kong Magnus Lagabøte
  • Landsloven
  • Norgesveldet
  Heum. T, Martinsen. K, Moum. T, Teige. O (2020) Alle tiders historie. Cappelen Damm.
  Bilder:
  (Riksarkivet, 2017)
 • 1300

  Samene

  Samene
  • Fundamentalt bondesamfunn
  • Jakt, fiske og reindrift
  • Samisk handel
  • Førkristne troen
  • Rivalisering mellom rikene
  • Bosetningen i nord
  • Agenter på 1300-tallet
  • Hindre russisk ekspansjon og skattlegging av samene
  • Fort og kirker
  Nordlie. M (2022) Samene i mellomalderen. Hentet 20.03.2023 fra: https://snl.no/samane_i_mellomalderen
  'Novgorod marked' Av Appolinjari Vasnetsov
 • 1323

  Nøteborgfreden

  Nøteborgfreden
  • Sverige og Novgorod
  • Skattlegging og handelsrett
  • Fellesområder for skatteinnkreving
  Kart over samisk skattlegging i middelalderen:
  (Skålnes, 2004)
  Nordlie. M (2022) Samene i mellomalderen. Hentet 20.03.2023 fra: https://snl.no/samane_i_mellomalderen
 • 1349

  Svartedauden

  Svartedauden
  • Mest kjente hendelse
  • 175 000 - 200 000 mistet livet i Norge
  • Handelsruter
  • 1349
  • Påvirkning i samfunnet
  • Befolkningsreduksjon
  • økonomiske og sosiale endringer
  Bildet: (Mary Evans Picture, 2013)
  Lokalhistoriewiki.no
 • 1350

  Mariela - Avatar

  • Bondesamfunn
  • Selveiere til å måtte leie jord
  • Bøndene måtte bøte
  • Leilendingsstatus mellom år 1000-1200
   (Norseng, 2022)
  • Rettssystem
  • Skyldig frem til det motsatte er bevist
  • Ens eget ansvar å bevise sin uskyldighet
   (Rønning, 2017)
  Norseng. P (2022) Norge i høymiddelalderen. Hentet 14.03.2023 fra: https://snl.no/ Rønning. O (2017) Bevis i middelalderens rettssystem. Hentet 14.03.2023 fra: https://www.norgeshistorie.no/hoymiddelalder/
 • 1350

  Marielle - Avatar

  • Kvinne, slave, 20-40 år
  • Trell - en ufri person
  • Slavenes status
  • Behandling av kvinner og menn