Norsk Språkhistorie

Timeline created by NikolaiN
 • 200

  Urnordisk

  Urnordisk
  Runer: Er noe de brukte før det ordentlige skriftspråket kom.
 • Period: 200 to

  Norsk Språkhistorie

  Norsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra den opprinnelige til i dag. Kilde:https://snl.no/norsk_spr%C3%A5khistorie
 • Period: 200 to 750

  Urnordisk

  Urnordisk kjenner vi best som runer skrevet inn i steiner og slikt. Kilde:https://snl.no/urnordisk
 • Period: 750 to 1350

  Norrønt

  Norrønt var tale og skriftspråk i Norge og på Island i middelalderen. Kilde:https://snl.no/norr%C3%B8nt
 • Period: 1346 to 1353

  Svartedauen

  Svartedauden var en pest som kom fra Asia til hele Europa. Svartedauden ankom Norge i 1349. I Norge kom pesten fra en rotte som var med på en båt til Bergen. Nesten 60% av Norges befolkning døde under pesten. Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Svartedauden
 • Period: 1350 to 1550

  Mellomnorsk

  Mellomnorsk var en tid vi skulle bytte fra norrønt til nynorsk. Det var også den tiden vi utviklet dialektene vi har i dag. Kilde: https://snl.no/mellomnorsk
 • Period: 1550 to

  Dansketiden

  Norge var styrt av Danmark. Norge var i kongefelleskap/union med Danmark på 1550 tallet til 1814. Da ble Norges grunnlov laget på Eidsvoll. Kilde:https://snl.no/dansketiden
 • 1814

  1814
  Dette året kom Norges grunnlov. Den ble grunnlagt på Eidsvoll
 • Period: to

  Ivar Aasen reisen etter dialekter

  Ivar Aasen var en norsk språkforfatter født 5.August.1813. Han reiste rund om kring i Norge å hørte etter dialekter. Han er grunnlegger av norsk dialektologi. Kilde:https://snl.no/Ivar_Aasen
 • Rettskrivingsreform

  Rettskrivingsreform
  Er en rettskrivingsendring i et skriftspråk. Dette blir brukt i mange skriftspråk. Kilde:https://snl.no/rettskrivingsreform
 • Jamstilingsvedtaket

  Jamstilingsvedtaket
  Jamstilllingsvedtaket er det som gjorde sånn at vi har ny norsk og bokmål likestilt i Norge. Kilde:https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt-ord/jamstillingsvedtaket/
 • samnorsk

  samnorsk
  Samnorsk er den tiden de skulle prøve å smelte sammen nynorsk og bokmål. Dette likte ikke folket og det ble store protester. Dette hadde med tilnærmingspolitikk. Kilde:https://snl.no/samnorsk
 • Kebabnorsk

  Kebabnorsk
  Kebabnorsk er et begrep på noen ord som vestlige innvandrings grupper har dratt med til Norge spesielt i Oslo. Kebabnorsk startet i 1990 årene i Oslo. Spesielt på østsiden. Kilde: https://snl.no/norr%C3%B8nt