Tidslinje

By ab37357
 • Period: to

  Tidslinje

 • The big bang

  Standardteorin om universums uppkomst och

  utveckling är ”The Big Bang”. För ca 13,7 miljarder år
  sedan började rymden expandera. Hela universum var
  koncentrerat i en punkt. Vårt nuvarande universum är
  kallt och glest, detta beror på den snabba expansionen
  för 13,7 miljarder år sedan.
 • Jorden skapas

  För ca 4,54 miljarder år sedan bildades jorden av det
  som fanns kvar av solen, bland annat stoft och gas.
  Jorden brukade bara vara en glödande massa men har
  sedan kylts ner så mycket så att vatten börjat

  ackumuleras i atmosfären, då började det regna mot
  ytan vilket ledde till att skorpan bildades.
 • Månen skapas

  För ca 4,527 miljarder år sedan så krockade jorden men
  en annan planet som kallades ”Teja”. Detta ledde till att
  partiklar slungades ut i omloppsbanan runt jorden.

  Partiklarna samlas senare ihop och bildar månen.
 • Första livet på jorden

  För ca 4 miljarder år sedan bildades, genom kemiska
  reaktioner, självreplikerande molekyler. Den sista

  gemensamma förfadern för allt liv på jorden levde för
  ca 3,5 miljarder år sedan. Senare började små celler
  sammanfogas med större celler som i sin tur utvecklade
  komplexa celler som kallas ”eukaryoter”.
 • Det största utdöendet

  För ca 252,3 miljoner år sedan inträffade det största
  massutdöendet i jordens historia. Detta utdöende är
  gränsen mellan prem och trias. Totalt överlevde bara ca
  10% av alla arter. Man tror att utdöendet beror på

  klimatförändringar.
 • Archaeopteryx, den första fågeln

  För ca 150 miljoner år sedan levde den första fågeln.
  Archaeopteryx levde i det som idag är södra Tyskland.
  Den var samma storlek som en korp, hade en lång

  svans med fjädrar och breda rundade vingar.
 • Dinosauriernas utdöende

  För ca 65 miljoner år sedan träffades jorden av en

  väldigt stor komet vilket ledde till att partiklar

  slungades ut i rymden och sedan föll ner på jorden,
  vilket ledde till att jorden hettades upp till hundratals
  grader.
 • Den första människan

  För ca 350 tusen år sedan fanns den förhistoriska

  människovarelsen ”Neandertalaren”, de fanns i europa
  och asien. För ca 30 tusen år sedan dog de ut, man

  hittade år 1856 fossilet efter neandetalare i Neandertal i
  Tyskland, därav namnet.
 • Istiden

  För ca 20 tusen år sedan var den senaste istiden.

  nordamerika, europa och asien täcktes av en tjock is.
  Istider inträffar p.g.a variationer i solstrålarnas styrka.
 • Den första bilen

  För ca 126 år sedan byggdes den första praktiska bilen.
  Det fanns dock vagnar med ångmotorer så tidigt som
  1772 men den första vagnen för persontrafik

  konstruerades 1801. Först på 50-talet blev det vanligare
  med bilar.