Eklanda 1 tidslinje

 • Period: to

  Tidslinje

 • Gemensamt APT

  Gemensamt APT
  Vi delade in oss i grupper där vi fick diskutera kring begreppen Delaktighet och inflytande. Vad innebär dessa uttryck för oss. Är det någon skillnad på dessa två?
 • Gemensam analys över barns lärande och inflytande

  Gemensam analys över barns lärande och inflytande
  Inger presenterade vårt fokusområde : Hur görs barn delaktiga i verksamheten och får inflytande i sitt eget lärande.Tillsammans i arbetslagen gjorde vi en analys över barns delaktighet och inflytande på förskolan
 • Uppstart med gemensam studiedag

  Uppstart med gemensam studiedag
  Tillsammans med Christer Ferm hade vi en gemensam uppstart kring projektet "lärande och inflytande på riktigt - där olikheten är normen"
  Vi gjorde en Enkät kring vårt fokusområde och kom fram till att vi skulle fokusera på följande två frågor:
  1.Vi reflekerar ofta tillsammans med barnen kring deras lärande.
  2.barn har inflytande i den dagliga verksamheten. 5 processgrupper bildades där varje grupp fick en processledare.
 • APt med processgrupp

  APt med processgrupp
  Vi träffades i processgrupperna. Vi hade fått med oss en uppgift att filma vår verksamhet där vi tycker att delaktighet och inflytande synliggörs.
  tillsammans i grupperna diskuterade vi filmerna. Vi reflekterade kring vad delaktighet och inflytande innebär för oss.
 • APT med processgrupp

  APT med processgrupp
  Andra träffen med processgruppen. Här hade vi fått i uppgift att intervjuva barnen. Inför uppgiften hade vi fått några goda råd och tankar kring hur vi intervjuvar barn från vår handledare och forskare från GU, Anne Öman. vi ställde frågor kring vad delaktighet och inflytande är. Tillsammans i processgrupperna reflekterade vi över svaren från intervjuverna.
 • Praktiskt APT

  Praktiskt APT
  Tillsammans hade vi en praktiskt APT kring dokumentation.
  Hur mycket delaktighet och inflytande har barnen på förskolan kring den dokumentation som görs om dem? Vi fick göra varsin dokumentation om vår kollega som vi sedan gjorde en presentation av.
 • Studiedag

  Vi började dagen med att arbeta med projektet. Reflektion, analys; Vad har vi gjort
  hittills? Vilka nya tankar och erfarenheter, har vi fått?
  Hur går vi vidare? Vad kan vi göra konkret i
  arbetet med barnen? Vi har en målbild vad
  behöver vi för göra för att nå dit? Vad skulle kunna
  gynna verksamheten? Efter en presentation av tidslinjen
  arbetade vi vidare med våra frågeställningar