Jorden 59050609

Jordens Historia

 • Krocken med Teja

  Krocken med Teja
  Tack varje att jordens tvillingplanet Teja kolliderade med jorden ökade jordens massa. Med ökad massa kom även äkad gravitationskraft vilket ledde till att jorden fick tillräckligt mycket gravitationskraft för att behålla sin atmosfär.
 • Period: to

  .

 • Månens Skapelse

  Månens Skapelse
  De rymdstenar och rester från kollisionen med Teja cirkulerade lösa i rymden. Allt eftersom kolliderade de med varandra och skapade en ny himlakropp, som slog följde i jordens omloppsbana. Månen har en stor inverkan på tidsvattnet då månens dragningskraft gör jorden något "utdragen" vilket märks tydligast på den "flytande, fria vattenmassan" alltså haven.
 • Solenergi och Syre

  Solenergi och Syre
  På grund av jordens mycket gynsamma läge blir det aldrig för varmt eller för kallt. Då jorden precis bildats fanns varken syre eller solljus. Under denna tid så hade ständiga vulkaner utbrott och det regnade konstant. Tiden gick och olika ämnen började kombineras, vilket ledde till att flera nya kombinationer utav molekyler. Då regnet och vulkanutbrotten minskade fick solstrålarna äntligen en chans att nå jorden. Det var då cellerna i vattnet kunde utnyttja fotosyntesen och syrehalterna steg.
 • Ozonskiktet

  Ozonskiktet
  Tack vare att växterna nu kunde använda sig av fotosyntes började syret samla sig i nya kombinationer. Detta ledde till att ozonskiktet skapades vilket var en avgörande punkt för det liv som senare skulle komma upp på land.
 • Det marina livet

  Det marina livet
  Livet i vattnet var aktivt långt innan djuren började ta sig upp på land. Devon som man kan kalla fiskarnas tidsålder inträffade för ca 416 milj. år sedan. I haven levde då arter som pansarhajar, ammoriter och Grodfiskar. Grodfiskar är de djur som de fyrfotade landdjuren utvecklades ifrån.
 • Livet upp på land

  Livet upp på land
  Under den senare devon tiden började klimatet bli torrare. Vattnet på land började då torka ut och den blev en avgörande punkt för Grodfiskarna att kunna finna nya vatten. De som var snabbast hade störst chans att överleva och de bästa egenskaperna fördes vidare till nästa generation. P.g.a. de uttorkadende sjöarna hade de arter med inte lika gynsamma förhållanden svårt att överleva. Arter som pansarhajen och armotingen m.m drabbades.
 • Jättelika insekter

  Jättelika insekter
  Livet på land hade fullkomligt börjat blomstra. Tropiska omrden och träsk täckte jorden. P.g.a. detta så ökade syrehalterna och var bra mycket högre än idag. Tack vare de höga syrehalterna var insekter och djur helt enorma. Då existerade t.ex. jättelika trollsländer med en vingspann på uppemot 75centimeter. Dock skedde det inga större förändringar i haven.
 • Dinosaurier

  Dinosaurier
  Dessa skräcködlor levde under Trias, Juras och Krita. De fanns en hel del olika arter som bland annat tyrannousarus rex som var köttätare, men det existerade även enorma växtätare så som brachiosarus. Det sägs att efter ett meteorregn dog de flesta ut. Man tror att tiden efter meteorregnet blev luften väldigt askig och förhindrade solljuset så dinousarierna svalt ihjäl.
 • Homo Habilis

  Homo Habilis
  Den första arten utav det mänslikga släktet kallas Homo Habilis. Det tros att människan utvecklades från aporna för ca 2,3 - 1,7 miljarder år sedan. Homo Habilis var väldigt korta till växten och var runt 130cm långa.
 • Homo Sapiens

  För ca 200 000 år sedan gick människan in i den "vetande" fasen. Det är arten Homo Sapiens som alla nu levande människor tillhör. Man tror att likt alla de tidigare människoarterna så härstamar homo sapiens även den från afrika. Homo Sapiens Sapiens som är den fullt utvecklade människan som lever idag är den människa som "vet att hon vet".