Nasa440x300

jordens utveckling

 • Jorden skapades

  Jorden skapades
  För 4,54 miljarder år sedan skapades jorden. Jorden och dom andra planeterna skapades av en massa av partiklar och gas. Till en början var jorden en smält och glödande massa, men i efterhand kyldes de yttre delarna ner såpass mycket att vatten började samlas i atmosfären och regn falla mot ytan vilket ledde till att en fast yttre skorpa bildades.
 • Period: to

  Jordes historia

 • Livet uppkomst

  Livet uppkomst
  Det första livet var encelliga organismer. De flesta teorier försöker kasta ljus över de förhållanden på jorden som livet uppstod under, men ämnet inkluderar även teorier och hypoteser om en möjlig utomjordisk evolution under de 13,7 miljarder år som gått sedan big bang.
 • Syrehalten stiger

  Syrehalten stiger
  För 2 miljarder år sedan, hände något som gjorde att syret ökade i havet och i luften.
 • När norden låg vid ekvatorn

  När norden låg vid ekvatorn
  För drygt 400 miljoner år sedan låg norden vid ekvatorn, I Sverige finns det bergarter från silur i Skåne, Västergötland, Gotland, Östergötland, Jämtland och Lappland. Under silur låg Sverige ganska nära ekvatorn, vilket har resulterat i att i den siluriska berggrunden på Gotland finns rester av ett flertal stora rev. Berggrunden på Gotland vittnar om att de sediment (som sedan kom att bilda den kalkrika berggrunden) avsattes i ett grunt tropiskt hav. På Gotland har man bland annat gjort fossi
 • Det första fotsteget på land

  Det första fotsteget på land
  Våra förfäder plaskade runt i varma sumpmarker för 370 miljoner år sedan. De liknade mer små krokodiler än något annat och vi skulle ha svårt att känna igen oss i dem om vi såg dem idag. Men det var de som tog det avgörande klivet upp på land för vår gren av utvecklingsträdet. Och vi är fortfarande ett slags ombyggda fiskar.
  Bilden av hur det gick till när några djur för alltid lämnade vattenlivet blir allt tydligare. Det var en smygande start på en explosiv utvecking.
 • Dinosauriernas uppkomst

  Dinosauriernas uppkomst
  Under den här juratiden hängde allt land tillsammans och bildade superkontinenten Pangea. Fossil av tidiga dinosauriearter påträffas därmed ofta över hela världen. I slutet av trias för knappt 210 miljoner år sedan visade dinosaurierna de obestridda härskarna bland landlevande djur.
 • Den första fågeln

  Den första fågeln
  För cirka 150 miljoner år sedan uppstod den första fågeln. Den tidigaste kända fågeln är Archaeopteryx. Under juratiden utvecklades de första fåglarna ur dinosaurier. En särskilt intressant fossil är urfåglen. Urfågelns vingar hade fjädrar.
 • Människan uppstod

  Människan uppstod
  200.000 år sen Människan (Homo sapiens) är en art av släktet Homo (tillsammans med bland andra neandertalmänniskan, Homo floresiensis och Homo erectus) som tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Afrikas människoapor som föreställer människans förfäder tillhör familjen pongidae (jämför: hominoider, homininer). Den moderna människan tillhör underarten Homo sapiens sapiens. En annan underart är den utdöde Homo sapiens idaltu.
 • Senaste istiden

  Senaste istiden
  för ca. 10 000 sedan. Istid är en en period i jordens historia som kännetecknas av att stora landområden är täckta med is. Termen kan både syfta på en nedisning (exempelvis Weichsel) och en längre tidsperiod med flera nedisningar.
 • Den första bilen

  Den första bilen
  För cirka 100 år sedan uppkom den första bilen. 1913 tillverkades T-forden. De första bilarna var dock alldeles för dyra och underhållskrävande för att bilen skulle slå igenom som fortskaffningsmedel. Amerikanen Henry Ford gjorde, i och med den masstillverkning på löpande band som T-Forden, bilen som var mans egendom. En annan betydelsefull bilmodell är Volkswagen Typ 1: som Producerades från 1938 till 2003 - de första decennierna i Tyskland och de sista åren i Mexico.