tıbbi dokümantasyon tarihçesi

Timeline created by zeliha
In History
 • 2250 BCE

  tıbbi dokümantasyon başlangıç

  tıbbi dokümantasyon başlangıç
  TIBBİ DÖKÜMANTASYONUN TARİHÇESİ
  Sağlıkla ilgili ilk tarihi kayıtların Sümer dönemindeki (MÖ 2100) kil tabletler olduğu biliniyor. Başka tıbbi dökümantasyon örneği ise: ünlü Babil kralı Hamurabi kanunları (MÖ 2250) arasında tıp pratiği ile ilgili cezaların olmasıdır.
 • 350 BCE

  tıbbi dökümantasyon gelişim

  tıbbi dökümantasyon gelişim
  Mısırlılar döneminin papirüslerinin sağlık dokümantasyonu tarihi için çok önemli belgeler olduğu kabul edilir. Edwin Smith papirüsü, başta kafa yaralanmaları olmak üzere, 48 farklı hastalığın belirtileri, muayene teknikleri, tanıları, büyü formülleri, duaları ve manipülasyonlarından bahsetmektedir.
 • tıbbi dokümantasyonun günümüzdeki hali

  tıbbi dokümantasyonun günümüzdeki hali
  Sağlık personelini yanı sıra hastane yönetimi de tıbbi kayıtların dokümantasyonu için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Hastane yönetimi, hastaya ilişkin belgeyi muhafaza etmek zorundadır. Bu yükümlülüğü ihlali durumunda hastanın bu sebeple iddialarını ispat zorluğuna düşmesi hâlinde, hastaya ispat kolaylığı sağlanır.