Fotito demografia

Teoria De La Transició Demogràfica ofi

 • 1 CE

  Imperi roma

  Imperi roma
  en l' epoca de l'imperi roma la poblacio va arribar als 59 milions d' habitants que es concentraven en la xina i el nord d' india
 • 352

  Edat d'or de l'india

  Edat d'or de l'india
  L'india va patir un canvi en el cual es va veure una florida d'art i cultura i va incrementar la poblició a 180milions.
 • 443

  imperi Maya

  imperi Maya
  va sorgir població per America central i un nou imperi anomenat imperi Maya
 • 820

  Conquestes Víkings

  Conquestes Víkings
  Els Víkings van conquerir molt territoris i aixi la població va augmentar a 274 milions d'habitants.
 • 1204

  Invació mongola

  Invació mongola
  El imperi mongol va conquerir gran part d'Asia i Europa oriental.
  Els habitants van arribar a 360 milions
 • 1309

  Morts per peste negra

  Morts per peste negra
  Durant aquesta pandemia van morrir prop de 25 milions de persones a Europa i altres 40 milions a Africa i Asia. La població es va reduir a 350 milions de persones i abans de la pandemia eren prop de 400 milions
 • 1492

  Exploració Europea

  Exploració Europea
  En aquesta epoca els Europeus principalment Portuguesos, Espanyols i Britanics. Van recorrer tot el mon per accedir a les riqueses d'Asia que per el cami van trobar America.
  Els habitants van arribar als 500 milions
 • Començament de la transició demografica (països desenvolupats)

  Començament de la transició demografica (països desenvolupats)
  fins aquest moment el creiximent havia segut estable es a dir hi havia el mateix nivell de natalitat i mortalitat que era molt elevat, però desde aquest moment va començar a putjar molt rapidament.
  Fins ara eren 750 milions d'habitants
 • causa de el alt nivell de natalitat

  el nivell de natalitat era molt elevat degut a que les families tenien molts fills degut a que el nivell de mortalitat infantil era tambe molt elevat
 • causa del nivell de mortalitat

  el nivell de la mortalitat era molt alt degut a que i havien moltes enfermetats i a mes el nivell de sanitat era molt baix.
 • Reducció de la mortalitat

  El nivell de sanitat va millorar molt degut als avanços en la medicina
 • Reducció de la natalitat

  Reducció de la natalitat
  Dins de la transició en la etapa anomenada subetapa II el nivell de mortalitat ja havia desces però el nivell de natalitat seguia molt elevat, aquesta és la principal rao per el rapid creiximent de la població.
  Però des d'aquest moment la natalitat va descendre per que el nivell de mortalitat ja era molt baix i per aixo la gent ja no tenia tants fills.En aquest moment la població era de 3000 milions d'habitants
 • La II Guerra Mundial

  La II Guerra Mundial
  Van morrir estimadament de 50 a 60 milions de persones.
  La població va arribar a 3700 milions de persones.
 • Països subdesenvolupats

  Països subdesenvolupats
  En aquest moment els països subdesenvolupats comencen la transició demografica ja que el desarollament economic era molt baix
 • Etapa actual

  Etapa actual
  Actualment la població es de 7837 milions de persones ja s'ha establit cuasi el nivell de natalitat i mortalitat encara que el de mortalitat a augmentat un poc
 • Predicció 2100

  Predicció 2100
  La població arribara a 11000 milions d'habitants el nivell de natalitat i mortalitat estaran establits