Teknikhistoria

 • Period: Jan 1, 1492 to

  Globalisering

 • Feb 1, 1492

  Christofer Columbus

  Columbus nådde Amerika år 1492. Upptäckten markerar början av den europeiska koloniseringen av Amerika. Christofer Columbus
 • Mar 10, 1519

  Den första världsomseglingen påbörjas

  Den första person som bevisligen korsat alla världens meridianer var Ferdinand Magellan. Läs mer om världsomsegling
 • Period: to

  Bättre skepp utvecklades, handeln ökade

 • Första ångmaskinen konstrueras (Newcomen-maskinen tas i bruk)

  Thomas Newcomen, född 1664 i Dartmouth, Devon, död 1729 i London, var en brittisk smed och uppfinnare. Han anges ibland som industrialismens fader då han tillsammans med Thomas Savery 1712 konstruerade den första praktiskt fungerande ångmaskinen utifrån Denis Papins principer. Newcomens atmosfäriska ångmaskin blev dock en övergångsfas då senare maskiner byggde på James Watts konstruktion. Ångmaskin
 • Watt förbättrade ångmaskinen

  Watt uppfann inte ångmaskinen men han kom att gå till historien som den som förbättrade den till en så praktisk mening att det kom att revolutionera samhället och världen.
  James Watt
 • Cugnots ångvagn (föregångare till bilen)

  Bilens ursprung går att spåra i de självgående vagnar drivna med ångmotorer som på uppdrag av militärmyndigheterna konstruerades i Paris av fransmannen Joseph Cugnot. Denne utvecklade en självgående artillerivagn kallad "Fardier à vapeur" år 1769. Denna vagn rymde fyra personer, gjorde 4 km/h och krävde stopp var femtonde minut för påfyllning av vatten. Bilens historia
 • Den första ångvagnen för persontrafik konstruerades

  Den första vagnen med förbränningsmotor byggdes av fransk-belgaren Étienne Lenoir år 1862.
  Den första med bensinmotor kom år 1865 och var konstruerad av tysk-österrikaren Siegfried Marcus.
  Den person som var först med att sälja självgående vagnar av en och samma typ, var tysken Carl Benz, som år 1885 byggde stationära tvåtaktsmotorer vilka drevs med gas.
  År 1908 började Henry Ford att massproducera en bil som kallades T-Ford.
 • Volta uppfann det första praktiskt användbara batteriet

 • Faraday visar att magnetism kan ge upphov till elektricitet

 • Antonio Meucci konstruerar den första telefonen omkring 1849.

 • Bell patenterar sin telefon

  År 1877 kom telefonen till privat användning i Sverige. Alexander Graham Bell Läs mer om telefoner
 • Diesel-motorn patenteras

 • Första flygningen med motordrivet plan

 • J.A. Fleming uppfinner elektronröret

 • Den första transistorn

  Transistorn uppfanns 1947 av tre forskare vid Bell Laboratories i USA, John Bardeen, Walter H. Brattain och William B. Shockley, som erhöll nobelpriset i fysik för detta 1956. Transistor
 • Koloniala frigörelsen inleds

  IndienIndien fritt 1947
 • De första transistorbaserade datorerna lanseras

  Datorns historia Det finns ingen anledning att någon skulle vilja ha en dator i sina hem, sa Ken Olson år 1977, chef på Digital Equipment Corp (tillverkare av stordatorer), när han argumenterade mot persondatorn.
 • Det första svenska IP-nätnumret 1984

 • Gagnam style

  PSYs låt Gangnam Style har blivit den första video som har fått mer än en miljard visningar på Youtube. Artikel om Gangnam Style