Europeisk epokindelning

By arndt
 • Period: 5000 BCE to 800 BCE

  Forntiden

  Under denna period går människan från att vara nomad till att vara bofast, vilket hände pga jordbruket
 • 3000 BCE

  Civilisation - bofasta, skrift, religion, hierarkier, handel

  Civilisation - bofasta, skrift, religion, hierarkier, handel
  Flodkulturer - Egypten, Kina, Mesoamerika och Indus
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Flodkultur
 • Period: 800 BCE to 500

  Antiken

 • Period: 450 to 800

  Folkvandringstiden

 • Period: 800 to 1350

  Medeltiden

 • Period: 1350 to 1500

  Renässansen

 • Period: to

  Upplysningen

 • Period: to

  Modern tid