22 lopsedel

90-talskrisen

 • Period: to

  90-talskrisen

 • Storkonflikten

  700 000 lockoutas av SAF, LO tar ut 100 000 i strejk
 • Bohmans tal

  Han menar att väljarna vill ha en liberal revolt, en liberalisering i ordets egentliga mening
 • Devalvering

  Efter att Kjell-Olof Feldt förnekat att en devalvering ska ske genomförs den en vecka senare.
 • Novemberrevolutionen

  Riksbanken släpper på kreditmarknadsregleringar som tidigare begränsat bankernas utlåning.
 • Valutaavreglering

  Kreditmarknadsavregleringen åtföljdes av en valutaavreglering 1990-1991 (?). Därmed öppnades för omfattande privata valutaflöden över gränserna, samtidigt som Sverige fortfarande höll fast vid en fast växelkurs. Erik V: Nej, jag tycker det verkar vara 1 juli 1989 som är den rimligaste datumet för valutaavregleringen.
 • Feldt avgår, och regeringen med honom

  <http://Wikipedia om regeringen Carlsson I Den sektion som länkningen går till överensstämmer vad jag kan se med beskrivningen i Feldts memoarer.
 • Proposition 1989/90:110 lämnas till riksdagen

  "Århundradets skattereform"
 • Saddam Hussein går in i Kuwait

  Leder till stigande oljepriser, och "[f]esten var över", enligt Rolander/Hamilton
 • Finansbolaget Nyckeln ställer in betalningarna

  Nyckeln var det första av de större finansbolagen som havererade under finanskrisen i början av 1990-talet.
 • Århundradets skattereform???

  Bl.a. sänks marginalskatterna på inkomster kraftigt. Möjligheten att göra ränteavdrag minskar från 50 till 30 %, vilket ökar svenska hushålls räntekostnader.
 • Kronan knyts till ECU

 • Sverige ansöker om medlemskap i EG

  Från Wikipedia: "Den 12 december 1990 beslutade riksdagen att Sverige bör eftersträva att bli medlem i EG med bibehållen neutralitetspolitik. Den 14 juni 1991 deklarerade statsministern i riksdagen att regeringen beslutat att Sverige skulle söka medlemskap i EU. En skriftlig sådan lämnades in till Nederländernas premiärminister Ruud Lubbers i Haag den 1 juli." 1991
 • Den finska marken devalveras

  Händer någon gång under december 1991. Enligt Hamilton/Rolander såg Bildt och Wibble det som bevis för att det behövdes mer åtstramningar, mer inflationsbekämpning.
 • Maginalräntan höjs till 500 %

  Hur länge varar detta?
 • Krispaket 1 presenteras

 • Krispaket 2 presenteras

 • Kronan flyter fritt

 • Riksbanken får en lagstadgad självständig ställning