Napoleonkrigen 1805-

 • Krig startar i Svenska Pommern

  Wikipedia .120000 svenskar och ryssar anfaller från Svenska Pommern Napoleons trupper i Tyskland
 • Trafalgar

  WikipediaSlaget vid Trafalgar. Krig emllan Frankrike och England.
 • Ryssland anfaller Finland

 • Kontinentalblockaden

  Red vikingWikipedia Napoleon förbjuder import från England till Europas fastland - och ett år senare alla neutral skeppsfart.
 • Freden i Tilsit

  Wikipedia Fred Frankrike / ryssland och sedan Frankrike / Preussen. Preussen förlorar land väster om Elbe. Om inte Engalnd går med på fred ingår Ryssland / Frankrike allians och tvinga nordiska hoven till fransk samverkan.Gustav IV hatar Napoleon och vägrar. Därför tvingades Danmark anfalla Sverige. Ryssland fick OK att erövra Finland. Sverige rykttas att Ryssland och Danmark planer en delning av Sverige.
 • England bombar Köpenhamn

  Wikipedia .För att hindra att Frankrike lägger beslag på danska flottan bombas Köpenhamn. De vill även säkra sjöfart på Östersjön. Den svårt skadade staden ockuperas. Med de erövrade danska skeppen jontollerade England nordatlanten och östersjöinloppen. Dansmark skars av från Norge. Danmark drivs i armarna på Napoleon.
 • Napoleon in i Danmark

  Jean Baptiste Bernadotte för in 16 000 franska, 14 000 spanska och 6 000 holländksa soldater i Danmark. I skåne ståre 12 000 som bättre behövdes i Finland ochmot Norge.
 • Danmarks krigsförklaring

 • Spanskt kungabyte

  Carlos IV och hans son abdikerar i Spanien. Napoleon placerar sin bror Joseph Bonaparte, på tronen som kung Josseph (svåger till Jean Baptiste Bernadotte).
 • Öresund spärrat

  Isen har gått upp och Engelska flottan spärrar Öresund från fransk invasion i Sverige.
 • Sveaborg kapitulerar

  Wikipedia. Sveaborg kapitulerar med 7 000 man och halva svenska skärgårdsflottan. Ryssarna behäärskar södra Funland.
 • Engelsk flotta i Göteborg

  Amiral Moore kommer med en flottstyrlka och 11 000 man till Göteborg. Moore och kungen tvistade om var engelsmännen skulle strida. För att slippa arrestering flydde amiralen förklädd som bonde till Göteborg. Hans flodda seglade hem till England i början av juni..
 • Spanska soldater flyr Danmark

  Bernadottes spanska soldater gör myteri när de får veta att deras kung ersatts av Bernadottes svåger och Napoleons bror, Joseph. De samlas på Fyn och Langeland där de plockas upp av engelska flottan för vidare transport till Spanien.