Tecnologia, Història i Literatura

By 5678736
  • Primer Satelit al espai

    Primer Satelit al espai
    Sputnik I va ser el primer satelit rus en llançar-se al espai