språk og kultur

By Akram55
 • 200

  unordisk spårk

  unordisk spårk
  Urnordisk er et nordisk språk som vi kjenner fra innskrifter med runer fra rundt 200–700 evt. Urnordisk er det eldste språket vi kjenner i Norge, Sverige og Danmark.
 • 400

  Språk forandring

  Språk forandring
  Det norske språket ble forandret og forkortet
 • 400

  Runealfabet

  Runealfabet
  Mennesker i Norge skrev med runer. Det er en gammel bokstav type man brukte mye gamledager.
 • 600

  Ny språksform

  Ny språksform
  Rundt år 600 kan man se at språkformen forandret seg. Det ble enklere å lese og skrive språket. Til slutt endte dette forandrende språket seg til å bli norrønt språk
 • 700

  Norrønt

  Norrønt
  Norrønt språk er ett av de første norske språkene vi brukte etter at man sluttet å skrive med runer.
 • 1349

  svartedauden

  svartedauden
  I 1346 startet svartedauden i Asia. Etter to år med pandemien i Asia, spredte den seg i hele Europa. Norge fikk svartedauden via et Engelsk skip som kom til Bergen i 1349. Skipet var fullt av rotter som var fulle av smittede lopper. Etter hvert spredde det seg sakte men sikkert over hele Norge. Smertende var høy feber, mental forvirring, magesmerter og frysninger. De to første som fikk pesten var Ingebjørg Munan og mannen hennes Nicolas Plogpenning i Bergen.
 • 1350

  språk etter svartedaden

  språk etter svartedaden
  Etter svartedauden døde nesten språket i Norge. De fleste som kunne lese og skrive døde, og det var ingen opplæring eller undervisning etter pandemien. Språket som var på norrønt ble ikke lenger skriftspråket til Norge. Tyske handlere dro til Bergen og slo seg ned der. Språket ble preget av tysk og det kom mange tyske ord i det norske språket som vi også har i dag.
 • 1353

  latinsk alfabet

  latinsk alfabet
  overgang fra runer til det latinske alfabetet. Hvis skandinaver hadde sakt nei til kristendommen så hadde
 • 1550

  DANSKE TIDEN

  DANSKE TIDEN
  Da Danmark og Napoleon tapte Napoleonskrigene, måtte Danmark gi fra seg Norge til Sverige. Samtidig gikk 112 menn sammen på Eidsvoll for å danne en egen grunnlov for Norge.
 • NORGE

  NORGE
  norge ville ha egen språk
 • Henrik Wergeland

  Henrik Wergeland
  Henrik Wergeland ville først og fremst ville han fornorske det danske skriftspråket.
  Johan Sebastian var imot det Henrik Hergeland mente og han ville ikke ha en anderledes språk en det de hadde.
 • Ivar Åsen

  Ivar Åsen
  Ivar Åsen ville lage et helt nytt språk med hvordan andre folk snakka og han greide å lage den den heter Nynorsk .I 1885 fikk Ivar Aasen viljen sin. Han hadde dratt rundt i landet og samlet sammen dialekter til et felles skriftspråk som heter nynorsk. I 1885 fikk han ble nynorsk et av de offisielle skriftspråkene i Norge.
 • KNUT knutsen

  KNUT knutsen
  Han ville også fornoske dansk for at barn kn lære norsk