Socials

Timeline created by Bielhercom
 • 330

  Creació imperi bizantí

 • 409

  Visigots

 • 476

  Caiguda Imperi roma d'occident

 • 622

  Creació Islam

 • 1050

  Iniciació feudalisme

 • 1346

  Pesta negra