SLOVENSKO NACIONALNO OBLIKOVANJE

 • Avstrijako kraljestvo

  Avstrijako kraljestvo
  Vladanje Marije Terezije in Jožefa II
  Splošna šolska obveznost
  Zmanjšanje lakote na Slovenskem s pomočjo novih kulturnih rastlin.
  Kranjska gramatika
  Zoisov krožek
 • ILIRSKE PROVINCE

  ILIRSKE PROVINCE
  Napoleon premagal avstrijsko vojsko in z mirovno pogodbo priključil slovensko ozemlje.
  Slovensko ozemlje ni nikoli priključeno francoskemu cesarstvu zaradi lege, je pa njegov sestavni del.
  Uvedba enotne štiriletne OŠ v slovenščini
  Nadzor nad šolstvom prevzame država
  Ločitev cerkve in države, gradnja cest proti V,
  oprava cehov.
 • KRALJESTVO ILIRIJA

  KRALJESTVO ILIRIJA
  1813 ukinitev IP-nazaj pod avstrijsko kraljestvo
  KRALJESTVO ILIRIJA-administrativna enota
  Gre za čas Mettternichovega absolutizma.
  Abecedna vojna
  Daljnčica vs Matelčica vs Gajica-
  Beiweisov krog
  Čop-Prešeren krog
  Iirsko gibanje-ilirski jezik
 • MARČNA REVOLUCIJA

  MARČNA REVOLUCIJA
  Odprava fevdalizma, upori Madžarov, na oblast pride Franc Jožef
  ZEDINJENA SLOVENIJA-prvi slo. narodni progra,
  Peticijsko gibanj- zbiranje podpisov za podporo zedinjeni sloveniji.
  Vseslovenski kongres v Pragi
  Medsebojna pomoč slovanskih narodov - razglasijo svoje narodne programe
  posledice: prve moderne volitve na SLO
  Javno politično združevanje
 • DRUŽBA SVETEGA MOHORJA

  DRUŽBA SVETEGA MOHORJA
  Izdaja sloveske knjige namenjene širšemu krogu bralcev.
  Zložba ustanovljena v Celovcu-Anton Slomšek
  Lavantinska škofija- širjenje slovenstva na J Štajarskem
  Čas bachovega absolutizma
  1855- konkordat s cerkvijo
  Slovenščina postane učni predmet 2 uri na teden
  Prvi zemljevid slovenskega ozemlja- Peter Kozler
  Večino zemljevidov zaplenijo-cenzura
  1861 začne ponovno izhajati
 • ČITALNICE

  ČITALNICE
  Kulturne prireditve v slovenskem jeziku, s pomočjo katerih med preproste ljudi širijo slovenski jezik in slovenski narodni program
  Čas nastanka dveh političnih usmeritov
  Narodnjaki in Ustavoverci
 • UVEDBA DUALIZMA

  UVEDBA DUALIZMA
  1867 pride do volitev v deželni zbor- Slovenci so nanje dobro pripravljeni, zato je na Dunaju izvoljenih 42 slovenskih poslancev.
  Kranjski deželni zbor ni podpru Dualizma- Austrijska oblast razposti ta deželni zbor in pride do ponovnih volitev.Novo izvoljeni poslanci ne upajo glasovati proti dualizmu-domačini jim to močno očitajo
 • TABORI

  TABORI
  Množična zborovanja na prostem
  Širjenje programa Zedinjene Slovenije med kmete
  Pojavijo se na mejah slovenskega etničnega prostora
  VALENTIN ZARNIK
 • RAZCEP V NARODNI STRANKI

  RAZCEP V NARODNI STRANKI
  Med narodnjaki se po nastanku AO ustvarita dve struji.
  Mladoslovenci in Staroslovenci.
  Mladoslovenci(liberalci) zahtevajo radikalno politiko, niso se pripravljeni klanjati Avstrijski vladi, zavzemajo se za promram Zedinjene slovenije. Fran Levstik , Josip Jurčič, Janko Kerstnik
  Staroslovenci(konzervativci)-previdna politika, čim manj sprememb v družbi,poudarjajo pomen nemščine, so za uvedbo dualizma,v ospredje skrb za vero in religijo.
  Janez Bleiweis , Luka Svetec
  Kmetijske in rokodelske novice
 • SLOGAŠTVO

  SLOGAŠTVO
  Združitev konzervativne in liberarne strani zaradi neuspeha na volitvah
  Drobtiničarska politika
  V ospredju krčanska cerkev, ponižnost dunajski vladi
 • AGRARNA KRIZA IN IZSELJEVANJE

  AGRARNA KRIZA IN IZSELJEVANJE
  Preseljevanje kmetov v mesta- po iskanju zaslužka
  Najprej se izselijo moški ter denar pošiljajo družini, kasneje se izeli cela družina.
  Razlogi: agrarna kriza, kmetje na slovenskem nisto dovolj produktivni, kemtije so majhne in razdrobljene, ni denarja za modernizacio
  ALEKSANDRINK-izseljevanje žensk iz Krasa, Vipavske doline v S Afriška mesta- varuške,dojilje
  SLAMNIKARCE- iz Domžal v New York in Chicago
  Do leta 1914 se je izselilo 300 000 ljudi
  ZDA, ARGENTINA, KANADA. WESTFALIJA
 • USTANOVITEV NARODNIH STRANK

  USTANOVITEV NARODNIH STRANK
  KATOLIŠKA NARODNA STRANKA(1892)
  -konzervativna, klerikalna, ljudje naj bi se vedli po cerkvenih načelih
  ideja:trializem
  1905 preimenovanje v slovesnsko ljudsko stranko
  NARODNO NAPREDNA STRANKA (1894)
  -Zedinjena Slovenija, časopis -Slovenski narod
  ideja:neoslavizem
  JUGOSLOVANSKA SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA
  (1896)-socialistično usmerjeno delovsko gibanje- 8 urni delavnik, proste nedelje,prepoved dela otrokom mlajšim od 14 let...
  ideja: neoilirizem
 • ILIRIZEM OZ. NEOILIRIZEM

  ILIRIZEM OZ. NEOILIRIZEM
  Ideja o povezovanju južnih slovanov
  Ivan Cankar : Predavanje- SLOVENCI IN JUGOSLOVANI
  Avstrijske oblasti ga priprejo.
  PRERODCI-tajno društvo jugoslovansko usmerjenih dijakov- ne doživijo velike podpore
  IDEJE: 1.Sožitje jezikov-skupen jezik,
  2.Kutrurno sožitje

  3.Politično povezovanje
  Slovenci precej vezani na Franca Jožefa in Franca Fredinanda
 • SOŠKA FRONTA

  SOŠKA FRONTA
  Odpre se 24.5 1915
  Del italjanske fronte.
  Od Rombata po reki Soči do Timave
  11 italjianskih napadov oz. ofenziv
 • "ČUDEŽ PRI KOBARIDU"

  "ČUDEŽ PRI KOBARIDU"
  12.soška bitka. Edina bitka, ki jo začne AO stran s pomočjo nemških čet.
  Bitka v visokogorju, v treh dneh je ITA vojska premagana.
  Frontna črta se je premaknila na reko PIJAVO.