Middelalder i Europa - brage

By Brage
 • 1120

  Striden årsaker

  Alle kongesønner kunne kreve tronemakta, mange stor menn ville ha makt og rikdom
 • 1130

  Borgerkrigene

  Periode preget av indre konflikter
 • 1152

  Kirkeprovins

  Norge ble en egen kirkeprovins med erkebiskop i Nidaros
 • 1153

  Kong Sverre (1153-1202)

 • 1155

  Magnus Erlingssons kongedømme

  Magnus var ikke kongssønn, men var slekt på morssisden
 • 1176

  Sverre Sigurdsson opprør

  Kom til Norge i 1176 og hevdet å være kongssønn av Sigurd Munn.
  I 1177 ble han leder av en gruppe opprørsfolk, birkebeinerne
 • 1200

  Norgesveldet

  Tiden Norge var på sitt største geografisk
 • 1239

  Skules opprør

  i 1239 gjorde Skule opprør mot kong Håkon. Opprøret mislyktes og Skule endte opp drept
 • 1260

  Arvekongedømme

  Det kom en ny tronfølgelov hvor kongens eldste ektefødte får retten til tronen
 • 1350

  Slutten på borgerkrigene

  Borgerkrigene tok slutt etter pesten kom