Sildig opvaagen

 • Præsten flytter til R*

 • L bliver praktiserende læge i byen

  Lægen bosatte sig lidt tid forinden præsten og ham mødte hinanden første gang, det fremgår ikke hvorvidt det er før eller efter præstens ankomst til byen.
 • C (præsten) møder Elise og Hr L

 • C finder ud af at Elise og Hr L er forlovede

 • Hr L bliver distrikslæge og derefter gift med Elise

 • Hr L og Elise får en søn

 • C bliver sognepræst og gift med henriette herefter

 • Hr og Fru L får søn nr 2 og C og Henriette får en søn

  Det præcise tidspunkt er ikke specificeret - sættes derfor til 9 måneder efter C og Henriettes bryllup
 • Kaptajn H og hans kone flytter til R

 • Kaptajnen begynder at opføre sig underligt

 • Maskerade

  Lidt tid efter Kaptajnen blev underligt
 • Kaptajnen bliver syg

  I følge teksten går der 20 år mellem maskeraden og selvmordet, men i følge denne tidslinje går der 15, for at selvmordet skal kunne være sket 25 år efter C flyttede til byen, som der står i indledningen
 • Præsten hjem fra rejse - ser til Kaptajnen

 • Kaptajnen afslører forhold til Elise i febervildelse

 • Præsten tilkalder doktoren

 • Doktoren finder ud af affæren mellem Kaptajnen og hans kone

 • Doktoren sengeliggende

 • Kaptajnen dør

 • Doktoren begår selvmord da hans kone kommer hjem samme morgen

 • Præsten ser enkefrue L til hendes datter bryllup og rundt om i byen

  Er egentlig længere tid efter, men han siger at have set hende for nylig og teksten er fra 1828 - de første begivenheder foregår altså før 1800.