Samf

 • Johanna bliver født

  Johanna bliver født
  Johanna er født 26/12/1996 på Rigshospitalet. Hun blev født 18 dage for tidligt. Hendes forældre er Caroline Bang Ibæk og Clara Bang Ibæk. De bor i en kæmpe lejlighed på Strandvejen 69. I følge Erikssons socialisationsfaser for spædbørn, er det grundlæggende at Johannas forældre skal sørge for at hun får tillid til dem, og at hun føler sig tryg i denne helt nye verden. Hun er født i det senmoderne samfund, også kaldet risikosamfundet.
 • Johanna begynder at kravle

  Johanna begynder at kravle
  Johanna er lidt over 10 måneder gammel. Hun er nu begyndt at kravle.
 • Johanna tager sit første skridt

  Johanna tager sit første skridt
  Johanna er omkring 16 måneder. Hun har lige taget sine første skridt, og hun kan snart begynde at omgås andre væsener.
 • Johanna er begyndt i børnehave

  Johanna er begyndt i børnehave
  Hun skal nu lære at dele opmærksomheden med andre børn. Hun skal tilpasse sig en ny hverdag blandt andre mennesker end kun sine forældre. Samtidig skal forældrene også acceptere den uddelegerede omsorg, der bliver medført ved at sætte sit barn i en institution. Hun er en del af en sekundærsocialisation.
  I følge Erksson, er det nu hun begynder at blive mere selvstændig i sammenhæng med, at nu er hun startet i børnehave, og nu har hun ikke hele tiden far og mor omkring sig.
 • Johanna lærer at cykle

  Johanna lærer at cykle
  Johanna er omkring 4 år gammel, og hun er ved at lære at cykle. I følge Erikssons socialisationsfaser er det nu, hun lærer at handle målrettet men samtidig lære, at man ikke kan magte alt, og at alting ikke lykkedes første gang man prøver.
 • Period: to

  6-12 års alderen

  I følge Eriksson, er det nu barnet skal lære at fuldføre opgaver og modstå følelsen af mindreværd, når opgaven er for svær. For eksempel er det nu, Johanna begynder at få lektier for. Hun har et ansvar overfor skolen og overfor at få lektierne lavet - hun skal ikke bare give op, hvis de bliver svære.
 • Johanna starter på Rygaards Skole

  Johanna starter på Rygaards Skole
  Johanna er 6,5 år gammel, og hun skal starte på Rygaards Internationale Skole, hvilket er der hvor hendes forældre også gik.
 • Johanna begynder at lege far, mor og børn

  Johanna begynder at lege far, mor og børn
  Johanna har observeret sine forældre, og er begyndt at imitere dem og deres roller - fx ved legen "Far, mor og børn", som hun leger med sine venner over i skolen. Her ser vi rolleovertagelsen, som er en teori beskrevet af Mead.
 • Johanna starter i 4. klasse og fritidshjem

  Johanna starter i 4. klasse og fritidshjem
  Nu hvor Johanna er ved at blive teenager, kan SFOen ikke længere passe på hende efter skole. Forældrene er afhængige af, at der er et sted hvor Johanna kan være efter skole - fritidshjemmet er et af disse systemer, de er afhængige af, som får hverdagen til at køre rundt. Lige ledes har forældrene også nogle regler, som er med til at skabe balance og ligestilling i dagligdagen. Fx hvem der henter hvornår (Schultz)
 • Johanna er blevet teenager (13,5 år)

  Johanna er blevet teenager (13,5 år)
  Johanna er begyndt at udvikle forskellige vennegrupper, og hun har forskellige roller, alt efter hvem hun er sammen med. Hun begynder at reflektere mere og mere over sine handlinger og sin identitet. Det er det, der kaldes den generaliserende anden.
  Hun begynder at blive klar over sin personlige- og sociale identitet, ved at der sættes en grænse mellem skole, familie og venner. Hun møder andre og begynder at sammenligne sig med dem og udvikle sin egen personlighed.
 • Period: to

  12-18 års alderen

  I følge Eriksson, er det nu barnet/den unge skal finde ud af, hvem man er, og afgrænse sig overfor andre mennesker. Det er bare ikke altid, det sker efter planen, og man kan ende med at komme ud i hårde tider.
  Man kan bryde familiens sociale hierki og status i samfundet: man vil gøre hvad der passer en, og ikke det same som ens forældre.
 • Johanna 16 år

  Johanna 16 år
  Johanna begynder at omgås andre mennesker, end hvad hun er vant til, og hun bliver som 16 årig introduceret til alkohol. Hun begynder at konstruere hendes identitet - hvem hun gerne vil være.
 • Johanna klarer sig dårligere i skolen

  Johanna klarer sig dårligere i skolen
  Johanna begynder at interesserer sig mindre og mindre for skolen. Hendes vennekreds er ikke sund for hende, og det afspejler sig i karaktererne. Hendes forældre føler at Johanna lige så stille begynder at bryde båndet og kontrakten til dem.
 • Hvad sker der med mig?

  Hvad sker der med mig?
  Antallet af unge på antidepressiv piller er steget gennem de seneste år. Dette har også ramt Johanna, og hun er nede i kulkælderen. Hendes forældre prøver at hjælpe hende så godt, de kan, men de kan ikke komme ind til hende. Johanna er på jagten efter det vellykket liv, men i virkeligheden går det den negative vej, og Johanna føler sig længere væk fra sig selv, end hun har gjort i lang tid.
 • Bryder ud

  Bryder ud
  Man kan sige, Johanna hælder mere og mere til at bryde hendes families status i samfundet. Hun vil ikke leve efter den samme sociale arv som hendes familie - høj social status. Hun er i dette øjeblik ligeglad med kariere og fremtid, og vil egentlig bare drikke, ryge og feste sammen med hendes venner og kæreste.
  Samtidig bliver hun mere og mere forvirret over sin identitet, hvem hun vil være, og hvad hun vil opnå.
 • Johanna 18 år

  Johanna 18 år
  Man kan på mange måder sige, at Johanna er født i det senmoderne samfund. Hun vil ikke lade sig styre af hendes forældres erfaringer, da hun føler kravene er svære at leve op til. Hun lever efter sin egne regler og i nuet. Hun vil ikke bekymre sig om fremtiden. Men hun har stadig hele livet foran sig, så hvad mon hendes liv byder på i fremtiden?