Roma eix cronologic Marina,Carla, Antelm, Jorge y Ana Grup 10 curs 19-20

Timeline created by Ana Oliver
 • -753 BCE

  Monarquía

  Monarquía
  Monarquia electiva, no hereditària. El rei tenia els poders màxims:
  -Administrava justícia
  -Manava l’exèrcit

  -Era summe sacerdot
  -El rei governava amb l’ajuda d’un Senat format pels ancians de les famílies més importants.
  -Roma va tenir 7 reis , 4 d’origen llatí i 3 d’origen etrusc.
 • -753 BCE

  Any de fundació de Roma

  Any de fundació de Roma
  Rómul i Rem, de petits van ser alletats per la lloba Capitoloina.Més tard Rómul va matar a Rem i va fundar la ciutat de Roma sobre la muntanya Palatino (convertint-se en primer rei)
 • -509 BCE

  República

  República
  Divisió del poder en 3 institucions:
  Comicis: reunió dels ciutadans romans per elegir els magistrats, proposar lleis i decidir sobre la pau i la guerra.
  Comicis Curiats: Segons l’origen familiar
  Comicis Tribunats:Segons la residència,elegien els magistrats inferiors
  Comicis Centuriats:Segons la riquesa,elegien els magistrats superior
  Magistrats: ciutadans que exercien diversos càrrecs de govern,eren escollits anualment.
  Senat:format per 300 antics magistrats,era el centre de la vida política.
 • -123 BCE

  La conquesta romana de les Balears

  La conquesta romana de les Balears
  Guerres púniques: Enfrontament entre romans i carteginesos. Amb la finalitat d'aconseguir:Recursos econòmics i ºDominar les rutes comercials
  Acabades les guerres púniques, mercenaris balèarics sense feina tornen a les Balears i es dediquen a la pirateria.
  Roma no acceptaba la nova situació i organitza la conquesta (123 a.c).Conquesta Balears
  Domini romà de les Balears:
  Soldats i colons romans afavoreixen la implantació de l'economia...
  Economia-Basada en agricultura,ramaderia,artesania,comerç
 • -27 BCE

  Imperi

  Imperi
  Els emperadors van concentrar tots els poders civils, militars i religiosos , el Senat, els magistrats i els comicis varen continuar existint, però tenien un paper simbòlic, ja que l’emperador designava directament tos els personatges importants.
  Creació d’un Consell Imperial per aplicar i transmetre les ordres de l’emperador.
  Divisió de l’Imperi en províncies dirigides per un governador, seguint el model de la república.
 • 380

  Aparició del cristianisme

  Aparició del cristianisme
  S.I dC a Palestina , Jesús de Natzaret . Idees principals:
  Hi ha un sol Déu i totes les persones són iguals davant els seus ulls.
  Els éssers humans s’han d’estimar i perdonar.
  Aquells que es comporten segons aquest ideal rebran com a premi una vida eterna després de la mort.
  - Poc èxit entre els jueus de Palestina , mort de Jesús.
 • 380

  Aparició del cristianisme 2

  Difusió per Pau de Tars del cristianisme entre els gentils amb més èxit, causes: proclamava que les bones accions serien recompensades després de la mort i predicava noves normes de conducta basades en la igualtat, la solidaritat i la caritat.
  Les primeres comunitats cristianes es varen agrupar en esglésies dirigides per un bisbe i enterraven els morts a les catacumbes, que eren galeries subterrànies.
 • 380

  Aparició del cristianisme 3

  Aparició del cristianisme 3