5f15f06fb5e9a.r d.516 211 0

LA REVOLUCIÓ FRANCESA

 • CONVOCATÒRIA DELS ESTATS GENERALS

  CONVOCATÒRIA DELS ESTATS GENERALS
  El rei convoca als Estats Generals perquè vol pujar els impostos i vol que els privilegiats paguin, faran una votació per estats, cada estat tenia un representant per votar, la proposta va ser denegada pel 1r i 2 en estat.
 • TANCAMENT 3ER ESTAT EN LA SALA DEL JOC DE LA PILOTA

  TANCAMENT 3ER ESTAT EN LA SALA DEL JOC DE LA PILOTA
  Deprés de la proposta denegada el 3r estat decideix tancar-se en la Sala del Joc de la Pilota com a protesta, reclamen un vot per persona, ja que els hi sembla injust si són més que sempre guanyin els privilegiats, ja que tenen dos vots, també reclamen una constitució.
 • ABOLICIÓ DE L'ANTIC REGIM

  ABOLICIÓ DE L'ANTIC REGIM
  Es va eliminar la societat estatamental, no hi havien privilegiats i no privilegiats, era una igualtat social.
 • ASSAST A LA BASTILLA

  ASSAST A LA BASTILLA
  Mentre part del 3r estat (poble) estava en el tancament en la Sala del Joc de la Pilota, la resta del poble de París es va reunir per assaltar a la Bastilla, van agafar armes i pólvora i van aconseguir el control d'ella, va començar la revolució al carrer.
 • DECLARACIÓ DELS DRETS DE L'HOME I EL CIUTADÀ

  DECLARACIÓ DELS DRETS DE L'HOME I EL CIUTADÀ
  Ara els homes tenien dret a ser lliures, perquè ells diuen que naixem sent lliures.
 • CONSTITUCIÓ 1791

  CONSTITUCIÓ 1791
  En la constitució que es va crear era una Monarquia Parlamentària, Sobirania nacional pel parlament, va haver-hi separació de poders, sufragi censatari, els homes de més de 25 podien votar i hi havia una renda mínima.
 • ASSEMBLEA LEGISLATIVA

  ASSEMBLEA LEGISLATIVA
  Després de l'aprovació del rei a la constitució, es fan unes eleccions per elegir els diputats del parlament.
  Hi havia dos partits polítics. Els Girondins que eren persones d'alta burgesia i part de la noblesa, el seu representant en Dalton i ells volien el sufragi censatari i la monarquia parlamentària.
  Per altra banda, estaven els Jacobins que ells eren de la baixa i mitjana Burgesia, de representant en Robespierre i cercaven fer unes reformes profundes, volia sufragi universal masculí.
 • CONVENCIÓ GIRONDINA

  CONVENCIÓ GIRONDINA
  Els girondins guanyen les eleccions, governa en Dalton.
  Va haver-hi una classe de fets importants del moment.
  La família reial va intentar fugir a Àustria, però els van descobrir i el van jutjar de traïció.
  Àustria i Prússia van declarar la guerra a França, va ser el poble contra Àustria, va guanyar el poble i van executar a Lluís XVI i a tota la família reial.
 • CONVENCIÓ JACOBINA (el terror)

  CONVENCIÓ JACOBINA (el terror)
  Cop d'estat dels Jacobins amb ajuda dels Sans Culotes, governa en Robespierre.
  Van haver fets importants:
  La segona constitució, l'any 1793.
  Es deia l'època del terror perquè va haver-hi moltes execucions, executaven a la noblesa, el clero, l'alta burgesia i a la monarquia. Va haver-hi 1300 morts.
  Hi varen fer unes reformes, van limitar el preu del pa, van posar un salari mínim, hi van posar l'estat laic que això és que separen la política de l'església i l'educació pública per primària.
 • CONSTITUCIÓ 1793

  CONSTITUCIÓ 1793
  Hi van fer una nova constitució en la qual era una república, hi havia sobirania nacional pel parlament, sufragi universal masculí, no hi havia separació de poders, el poder executiu i legislatiu estaven en mans del govern i el comitè de salvació pública controla els enemics de la revolució.
 • DIRECTORI

  DIRECTORI
  Va haver-hi un cop d'estat per part dels enemics d'en Robespierre contra ell i els Jacobins.
 • CONSTITUCIÓ 1795

  CONSTITUCIÓ 1795
  En aquesta constitució volien:
  Sobirania Nacional, república, un parlament, sufragi censatari, separació de poders, el poder legislatiu el controla el consell de 500 i el consell ancians, el poder executiu és dirigit pel directori 5 membres i el poder judicial pels jutges.
 • COP D'ESTAT- NAPOLEÓ BONAPARTE

  COP D'ESTAT- NAPOLEÓ BONAPARTE
  Un general anomenat Napoleó Bonaparte va donar un cop d'estat i va donar lloc a l'imperi Napoleònic.