Revolucio francesa

 • S'aboleix el règim feudal

  S'aboleix el règim feudal
  Van suspendra a questa manera politica per que els ciudadans no estaben dacort.
 • Jurament del Joc de la pilota

  Jurament del Joc de la pilota
  Els no privilegats conque era ingusta la manera de butacio es van decidir tencar a una sala devora de ont estaban fent els estats generals. Els privilegat van dir que fins que no creasin una constitucio no navan a sortir, per a quella rao van fer el jurament del Joc de la pilota, estiu aichi per que jugaban a la bilota dins la habitacio.
 • Reunió Estats generals

  Reunió Estats generals
  A quets estats el rei els va obrir per que voli que els privilegats pagesin pero ells no volian pagar i per aquella rao els va obrir.
 • Assalt la Bastilla

  Assalt la Bastilla
  Era la seva manera de ajudar als que representa ben el tercer entat que estaben tancats dins la abitacuo del Joc de la pilota.
 • Revoltes al camp contra els senyors (Gran por)

  Revoltes al camp contra els senyors (Gran por)
  Era una manera que tenien els que estaben en els camps que apollar de aquesta manera al que estaba pasant en la ciutat i en la assambles dels Estats generals.
 • El tercer estat abandona la reunio

  El tercer estat abandona la reunio
  El tercer estat conque no estaba deacort amb la manera de vutacio van sortir de la habitacio i van anar a una habitacio just devora.
 • Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà

  Declaració de Drets de l'Home i del Ciutadà
  Els homes van declarar que els homes numes els homes i nomes els ciutadans mereixien uns drets.
 • Period: to

  Assemblea Nacional

  Es un segment de temps que els no priviligats de frança, van comenzar a revelarse contre els privilegats.
 • La Primera Constitució

  La Primera Constitució
  Son una serie de leis que van posar per cuntinuar la reforma de l'Estat francès. Quedant francià amb una monarquia constitucional.
 • Fugida de Varennes

  Fugida de Varennes
  Va ser cuant el rei va desidir fugir de Paris amb la seva familia vestits de francesos. Pero ell no va pensar que si surtian de dia totom a nava aveure i el naben a atorar.
 • El poble es revolta a París i assaltar el Palau Reial de les Tulleries

  El poble es revolta a París i assaltar el Palau Reial de les Tulleries
  El que va pasar es que els sans-culottes van assaltar el Palau Reial de les Tulleries.
 • El rei i la seva família són empresonats.

  El rei i la seva família són empresonats.
  Van ser enpresonats per que els que comendaben en aquell moment van veure clara ment que el rei no estaba certament compromes amb el que estaben fent. Tambe per que el rei va intentar escapar pero no va tenir exit.
 • Judici i condemna a mort del rei Lluís XVI i la reina Maria Antonieta per traïció

  Judici i condemna a mort del rei Lluís XVI i la reina Maria Antonieta per traïció
  Després de què estigesin un temps dins la pressor els jacobinas van consegir els mando de control i els van jutar. En aquell jutjat els van declarar que els gillotinarian.
 • Period: to

  Convenció Nacional

 • El rei és guillotinat

  El rei és guillotinat
  Despres del judici al primer que van decidir gillotinar va se al rei en Lluís XVI, el van matar davant de una gran aglumeracio de gent.
 • Nova constitució amb sufragi universal

  Nova constitució amb sufragi universal
  Es va crear una nova constitucio que tabe tenia sufraji universal.
 • La Vendée

  La Vendée
  Els campesims von comenzar un guerra contre els que estaben afavor de la revolucion, per que ells eran fiels al rei tambe eran sumament catolics .
 • Poder en mans del comitè de salvació Pública.

  Poder en mans del comitè de salvació Pública.
  Es un comiter que van crear despues de ejecutar al rei per tenir ordre en la ciutat. El comite estaba comendad per bastanta gent pero en particular un home que es deia Rpbespierre.
 • Creació dels Tribunals revolucionaris

  Creació dels Tribunals revolucionaris
  Per segia a sa gent que pensaben que estaben en contre de la revolucio i sense gudici ni res els gillotinaven. Tambe els gillotinaven per que una persona en concret que es deia Marat.
 • Nova constitucio

  Nova constitucio
  Per poder canviar de etapa tenen que crear una nova constitucio.
 • Cop d'Estat per part de la burgesia moderna

  Cop d'Estat per part de la burgesia moderna
  La burgesia va aprofitar per poder consegir es comans de la manera per poder comenda.
 • Execucio de Robespierre

  Execucio de Robespierre
  Van decidir gillotinar a Robespierre per que era una persona molt drastica que, nomes volia gillotinar a cualsevol persona per que "la revolucion funcioni millor".
 • Coalició de països que declararen la guerra a França

  Coalició de països que declararen la guerra a França
  Els paisos lis van declarar la guerrar per que ells pensaben que conque els francesos van matar al seu propi rei tambe podian matar als reis de altres paisos.
 • Period: to

  Directori