Revolució francesa

Timeline created by juliaaguiloribas2
In History
 • Period: to

  Etapa Liberal Burgesa

  Aquesta etapa és l'inici de la Revolució Francesa
 • Convocatòria dels estats generals

  Amb la proposta del rei Lluis XVI de fer pagar impostos als privilegiats va haver una revolta de la noblesa, que va exigir la convocatòria dels estats generals.
 • Assamblea Nacional Constituent

  L'Assamblea Nacional Constituent va ser la primera reunió de representants populars que tenien l'objectiu de canviar el sistema politic del país. Aquesta assamblea va decidir:
  Abolir tots el privilegis
  Aprovar la declaració dels drets de l'home i el ciutadà
  Aprovar una constitució
 • Toma de la Bastilla

  Va ser una revolta popular que va cconsistir en l'assalt de la Bastilla, una antiga presó i símbol absolutista, i que va servir de detonant per l'inici de la Revolució Francesa
 • Abolició dels privilegis

  Aprovat per l'Assamblea Nacional Constituent
 • Declaració dels drets de l'home i el ciutadà

  Aprovat per l'Assamblea Nacional Constituent.
  Tots els ciutadans tendran les mateixes llibertats, drets i igualtats davant la llei.
 • Monarquia Constitucional

  L'Assamblea Legislativa va redactar lleis per:
  Implantar el liberalisme econòmic
  El dret a la propietat privada
  La igualtat d'impostos
  La prohibició dels gremis
  I va fer que les propietats de l'església fossin desamortitzades
 • Nit de Varennes

  A la nit de Varennes el rei Lluís XVI va intentar fugir de França junt amb la seva familia. Aqiesta acció, va enfadar encara més al poble. La monarquia queda desprestigiada.
 • Aprovació de la Constitució

  Aprovada per l'Assamblea Nacional Constituent.
  Sufragi censatari.
 • Fi de la monarquia

  Les tropes Austriaques erer prop de París. El rei es va negar a signar una lleva de 20000 soldats ja que a ell no li interesaba guanyar.
  Això va provocar més ràbia per part del poble. Les classes populars de París (saus culottes, Jacobins i Girondins) assalten el palau de Tulleries i fan un cop d'estat que suposa el fi de la monarquia.
 • Period: to

  Etapa Republicana Girondina

  En aquesta etapa els Girondins ( grup de repubicans moderats) tenien el poder.
 • Primera victòria Francesa

  El dia 20 de Septembre de 1792 Franca guanya a la batalla de Valmy contra l'exèrcit de coalició.
 • Constitució etapa Jacobina

  Els Jacobins elaboren una constitució.
  Sobirania popular i sufragi universal. Els Jacobins posen una serie de mesures.
  -Redistribució de la propietat agrària
  -Salaris mínims
  -Càstig als especuladors
  -Educació primària gratuïta i obligatòria
  -Canvi del calendari
 • Period: to

  Etapa Republicana Jacobina

  En aquesta etapa els Jacobins (grup republicá més radical) tenien el poder.
 • Period: to

  Terror

  En aquesta etapa el president dels Jacobins ( Robespierre) tenia el poder, i governaba d'una manera molt autoriataria.
  Va crear la "Llei de sospitosos" que consistia en que tota persona sospitosa de ser contrarevolucionaria sería jutjada i guillotinada.
  Robespierre va arribar a executar fins i tot a membres del seu equip. Aquesta època va arribar al seu fi amb un cop d'estat a la Convenció. Robespierre va ser guillotinat juntament amb els seus seguidors.
 • Execució del rei

  El dia 21 de gener de 1793 el rei Lluís XVI es gullotinat. La seva dona María Antonieta es gullotinada sis mesos després.
 • Period: to

  Directori

  En aquesta etapa es lleva del poder als Jacobins i es suprimeixen algunes de les mesures establertes per ells.
 • nova constitució

  A l'etapa del directori s'aprova una nov aconstitució que estableix el sufragi censatari. El sistema de govern era molt més moderats però seguien tinguent probemes com la fam, l'economia, els reialistes (que volien la tornada de l'Antic Règim) i els sans culottes (que volien la tornada dels Jacobins)
 • cop d'estat de Napoleó

  El dia 9 de Novembre ( 18 Brumari) de 1799 Napoleó Bonaparte fa un cop d'estat i agafa el poder.
  Aquest fet es cionsidera el fi de la revolució Francesa.