Razvoj informacijskih službi

 • Rast važnosti informacija, 19. stoljeće

  Rast važnosti informacija, 19. stoljeće
  Industrijalizacijom i razvojem znanosti dolazi do razvoja komunikacije te porasta izdavačke djelatnosti što rezultira potrebom za organiziranjem informacijskih službi.
 • Razvoj informacijske službe u knjižnicama, ll. pol. 19. stoljeća

  Razvoj informacijske službe u knjižnicama, ll. pol. 19. stoljeća
  Razvoj informacijske službe
  Liberalizacija obrazovanja te sve veća potreba korisnika za informacijama.
 • Informacijske službe u američkim narodnim knjižnicama

 • Columbia College

  Columbia College
  Dežurstva dvaju knjižničara u svrhu pomoći korisnicima.
 • School of Library Economy

  Prvi tečajevi knjižničarstva
 • Informacijska služba kao pojam

 • Kongres, Chicago

  Kongres, Chicago
  Počinje se posvećivati pažnja korisnicima te radu s njima na svjetskom knjižničarskom kongresu u Chicagu.
 • Informacijska eksplozija u 20. stoljeću

  Informacijska eksplozija u 20. stoljeću
  Informacija kao gospodarski čimbenik i roba kojom se može trgovati.
 • Aids for readers

  Popis knjiga kao pomoć korisnima
  Praksa odgovaranja na informacijske upite putem telefona
 • Informacijska služba u narodnim knjižnicama - Europa

  Informacijska služba u narodnim knjižnicama - Europa
  Kraljevska knjižnica Berlin
  Sveučilišna knjižnica u Berlinu
 • Srednja Europa

  Preporukom Međunarodnog bibliografskog instituta u Bruxellu, svaka zemlja organizira informacijsku službu unutar središnje knjižnice.
 • Razvoj informacijske službe u knjižnicama u Hrvatskoj

  Razvoj informacijske službe u knjižnicama u Hrvatskoj
  Hrvatsko bibliotekarsko društvo (1939. godine)
  Vjesnik bibliotekara Hrvatske (1950. godine)
  [Razvoj u RH](Dugonjić, Josipa. Informacijske službe u Republici Hrvatskoj. Diss. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Academy of Arts and Culture in Osijek, 2020.)
 • Hrvatske specijalne knjižnice

  Hrvatske specijalne knjižnice
  Knjižnica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar (1947.)
  Knjižnica Instituta Ruđer Bošković (1950.)
  Knjižnica Instituta Ruđer Bošković (1946.)
 • Informacijske službe u Hrvatskoj 1960-ih

  Prvi Zakon o bibliotekama 1960. godine
  Janko Živković “Priručna djela u knjižnicama
 • Hrvatske narodne knjižnice - informacijske usluge

  Hrvatske narodne knjižnice - informacijske usluge
  Gradska knjižnica u Zagrebu i knjižnica “Medveščak” u Zagrebu