Protectorat Böhmen und Mähren

By Misak
  • Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

    Z německého pohledu šlo o autonomní součást Velkoněmecké říše, obsazenou na základě společného prohlášení československé a německé vlády a v důsledku toho, že Československo byl uměle vytvořený stát, vnitřně neschopný existovat a představující ohnisko nestability, ohrožující evropský mír.[4] Z pohledu mezinárodního a československého práva se jednalo o zamaskovanou formu nelegální anexe,[5] přičemž legální vláda byla exilová vláda v Londýně, vedená Edvardem Benešem.[6]
  • Period: to

    Protektorat Böhmen und Mähren

  • Úmrtí Reinharda Heydricha