Presidencias 1854-1904

 • Period: to

  Justo Jose de Urquiza

 • Period: to

  Santiago Derqui

 • Period: to

  Juan Esteban Pedernera

 • Period: to

  Bartolomé Mitre

 • Period: to

  Domingo Faustino Sarmiento

 • Period: to

  Nicolás Avellaneda

 • Period: to

  Julio Argentino Roca

 • Period: to

  Miguel Juarez Celma

 • Period: to

  Carlos Pellegrini

 • Period: to

  Luis Sáenz Peña

 • Period: to

  José Evaristo Uriburu

 • Period: to

  Julio Argentino Roca