Imperium Akadyjskie

 • 2350 BCE

  Zjednoczenie Międzyrzecza

  Zjednoczenie Międzyrzecza
  Zjednoczenie międzyrzecza Eufratu i Tygrysu (Żyznego Półksiężyca) zostało dokonane przez Akadów - połowa XXIV wieku p.n.e.
 • Period: 2334 BCE to 2284 BCE

  Działalność Sargona Wielkiego

  Sargon Wielki - akadyjski władca, uregulował w całym swoim państwie (Imperium Akadyjskim) sieć kanałów nawadniających, przeprowadził reformę systemu miar i wag.
 • Period: 2334 BCE to 2193 BCE

  Imperium Akadyjskie

  Imperium akadyjskie – semickie państwo założone przez Sargona Wielkiego, istniejące w latach panowania dynastii akadyjskiej: 2334–2193 p.n.e., na terenie środkowej Mezopotamii, którego stolicą było miasto Akad. W czasach największego rozkwitu zasięg imperium akadyjskiego wykraczał poza tereny Mezopotamii, obejmując cały jej obszar oraz tereny przyległe.
 • Period: 2278 BCE to 2270 BCE

  Następca Sargona - Rimusz

  Już po śmierci Sargona doszło do groźnych rebelii w miastach sumeryjskich. Tym problemom musiał stawić czoło następca Sargona – Rimusz – któremu w końcu udało się opanować sytuację, jednakże po dziewięcioletnim okresie panowania (2278–2270 p.n.e.) zginął w wyniku zamachu.
 • Period: 2269 BCE to 2255 BCE

  Działalność Manisztusa

  Kolejny władca – Manisztusu (2269–2255 p.n.e.) – musiał stawić czoło kwestii elamickiej, którą rozwiązał pomyślnie dla Akadu. Z czasów panowania tego władcy pochodzą liczne ślady panowania akadyjskiego w Mezopotamii, zarówno w jej północnej części – Asyrii – jak również poza samą Mezopotamią na południe od Zatoki Perskiej. Świadczą o tym liczne inskrypcje i obeliski.
 • Period: 2254 BCE to 2218 BCE

  Naram-Sin - jeden z wybitniejszych władców akadyjskich

  Kolejnym władcą akadyjskim był Naram-Sin (2254–2218 p.n.e.) – obok Sargona Wielkiego najwybitniejszy przedstawiciel dynastii. Za jego panowania imperium akadyjskie osiągnęło apogeum znaczenia na Bliskim Wschodzie. Naram-Sin odznaczył się przede wszystkim sukcesami militarnymi.
 • Period: 2217 BCE to 2193 BCE

  Szar-kali-szarri - władca walczący z kryzysem

  Następca Naram-Sina – Szar-kali-szarri stanął w obliczu poważnego kryzysu związanego z zagrożeniem zewnętrznym imperium. Szar-kali-szarri toczył zmagania o istnienie państwa z niemal tymi samymi przeciwnikami, co Naram-Sin: Lulubejami, Gutejami, Amorytami, a także z buntującymi się miastami sumeryjskimi (m.in. Uruk). Władca ten, pomimo że nie dopuścił do ostatecznego upadku państwa, nie był w stanie jednakże utrzymać jego imperialnej wielkości – Akad był już tylko cieniem dawnej potęgi.
 • Period: 2188 BCE to 2154 BCE

  Ostatni władcy Sumero-Akadu - Dudu i Szu-durul

  Gdy do władzy doszli ostatni królowie, spadkobiercy Sargona Wielkiego – Dudu i Szu-durul – państwo akadyjskie ograniczone było w zasadzie tylko do stołecznego Akadu wraz z przyległościami. Rządy tych dwóch ostatnich władców Akadu to czasy względnej stabilizacji państwa, które było już tylko marginalnym ośrodkiem politycznym w regionie.
 • 2154 BCE

  Upadek imperium

  Ostateczny kres istnieniu Akadowi położyli Gutejowie, którzy zdominowali całą południową Mezopotamię na ponad wiek.