Povijest- reformacija, protureformacija i vjerski ratovi

Timeline created by facebooker_2873450026069293
In History
 • 1517

  95 teza u Wittenbergu

  95 teza u Wittenbergu
  Martin Luther je 1517.g. iznio svoja gledišta na promjene u Crkvi tako što je na vrata crkve u Wittenbergu stavio 95 teza u kojima govori kakva bi Crkva trebala biti.
 • 1524

  Početak velikog seljačkog rata

   Početak velikog seljačkog rata
  Učenje Martina Luthera su podržavali njemački seljaci koji pod vodstvom Thomasa Müncera pokreću rat. Rat je krvavo ugašen 1525.godine, a Luther u ustanku nije sudjelovao.
 • 1534

  Osnivanje isusovaca

  Osnivanje isusovaca
  Isusovce osniva Ignacije Loyola 1534.g. Ubrzo nakon osnutka, papa Pavao III. potvrdio je pravila isusovačkog reda i daje im glavnu ulogu u katoličkoj obnovi.
 • 1541

  Nastanak kalvinizma

  Nastanak kalvinizma
  Kalvinizam je osnovao Jean Calvin koji je morao otići iz Francuske u Ženevu gdje osniva novi ogranak reformacijskog pokreta- Kalvinizam (1541.g.)
 • 1545

  Tridentski sabor

  Tridentski sabor
  Papa Pavao III. 1545. sazvao je Tridentski sabor. Cilj sabora je bila obnova snage Katoličke Crkve i utvrda gledišta o reformaciji. Radom Tridentskog sabora upravljali su isusovci. Donesene su različite mjere i zaključci usmjereni na jačanje Katoličke Crkve: od svećenstva je tražena disciplina, određeno je vjersko učenje te je istaknuta jaka odgojna i obrazovna djelatnost.
 • 1555

  Augsburški mir

  Augsburški mir
  Vjerski ratovi između katolika i pristaša reformacije završili su Augsburškim mirom 1555.g. Njime je priznata ravnopravnost Katoličke i Evangeličke Crkve. Plemići su dobili pravo na izbor vjere ("Čija je zemlja, njegova je i vjera")
 • 1572

  Bartolomejska noć

  Bartolomejska noć
  1572.g. dogodio se pokolj hugenota u Parizu koji je organizirala kraljica Katarina Medici. U Parizu ubijeno je oko 3000 hugenota, a u narednim mjesecima još njih 25.000. Preživjeli hugenoti ili bježe iz Francuske ili se moraju pokatoličiti.
 • Nanteski edikt

  Nanteski edikt
  1598.g. Nanteskim ediktom hugenotima su vraćena vjerska i građanska prava.
 • Praška defenestracija, početak tridesetogodišnjeg rata

  Praška defenestracija, početak tridesetogodišnjeg rata
  1618.g. namjesnici Ferdinanda II. izbačeni su kroz prozor iz praške vijećnice. Slijedi ustanak protiv Habsburgovaca u Češkoj te početak rata.
 • Westfalski mir

  Westfalski mir
  Westfalskim mirom 1648.g. zajamčena je sloboda vjeroispovijesti, Habsburgovci gube prevlast u Europi, jača Francuska i Švedska, priznata je neovisnost Nizozemske i Švicarske.