Origens del jazz

Timeline created by Pau Marcer
In Music
 • Creació del Jazz

 • Primeres agrupacions

  tuba, corneta i saxofon
 • Expanció per tots els Estats Units

 • Dignificació i profesionalitat del Jazz

  És comença a pendres en serio el jazz i es professionalitza.
 • Expansió del Jazz

 • Jazz fusió

  jazz-rock, jazz- flamenco...
 • Populatitzassió