onu

 • orígens

  Es reuneixen representants de 14 països aliats que proposen treballar junts i amb els altres pobles a la guerra ia la pau. Es creen les Nacions Unides mitjançant la ratificació de la carta
 • aprovació de la carta

  aprovació de la carta
  Es va aprovar la carta de l'Organització de les Nacions Unides, signada per 51 membres
 • Dia de les nacions unides

  Dia de les nacions unides
  L'assemblea general proclama el 24 d'octubre del 1947 com el dia de les nacions unides
 • Convenció sobre els Drets Polítics de la dona

  Convenció sobre els Drets Polítics de la dona
  El 20 de desembre, l'Assemblea General adopta la Convenció sobre els Drets Polítics de la dona (que entra en vigor el 1954)
 • El Consell Econòmic i Social demana que es facin informes periòdics

  El Consell Econòmic i Social demana que es facin informes periòdics (cada tres anys) sobre els drets humans i que es duguin a terme estudis sobre certs drets o grups de drets específics. Aquesta resolució, la primera que exigeix ​​que els estats membres facin informes, és un preludi de la petició d'informes que tindrà lloc en pactes posteriors sobre els drets humans.
 • Declaració dels Drets dels Infants

  Declaració dels Drets dels Infants
  L'Assemblea General adopta la Declaració dels Drets dels Infants
 • Convenció sobre l'Eliminació de la Discriminació Racial

  L'Assemblea General adopta la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Racial (que va entrar en vigor el 1969). La Convenció preveu crear un comitè per eliminar la discriminació racial
 • Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals

  L´Assemblea General adopta el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals. A més, s'adopta el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics document PDF (entra en vigor el 3 de gener de 1976) i el seu respectiu protocol facultatiu. Aquest segon Pacte preveu crear un Comitè de Drets Humans
 • resolució 1235

  El Consell Econòmic i Social adopta la resolució 1235 (XLII), que autoritza la Comissió de Drets Humans i la
  Subcomissió de Prevenció de
  Discriminacions i protecció a les
  Minories a examinar els casos relacionats amb les violacions
  greus dels drets humans i les llibertats fonamentals.
 • Proclamació de Teheran.

  La Conferència Internacional de Drets Humans adopta la Proclamació de Teheran.
 • Convenció contra la Tortura

  Convenció contra la Tortura
  L'Assemblea General adopta la
  Convenció contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants (que entra en vigor el 1987). La Convenció preveu la creació d'un
  Comitè contra la tortura.
 • M. José Avala-Lasso

  M. José Avala-Lasso
  M. José Avala-Lasso (l'Equador)
  ocupa el càrrec d'Alt Comissionat per als Drets Humans.
 • conferència Beijing

  conferència Beijing
  Se celebra a Nova York la conferència
  Beijing La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau per al segle XXI.
 • Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional

  Entra en vigor l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional disponible en anglès. A partir d'aquesta data, els individus que cometin algun dels crims enunciats a l'Estatut podran ser processats per la Cort Penal Internacional.
 • Beijing seguiment i document final

  -Beijing seguiment de la Quarta
  Conferència Mundial sobre la Dona i l'aplicació de la Declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing.
  -El document final de la Cimera Mundial de 2005 reforça el dispositiu de les Nacions Unides per a la protecció dels drets humans, especialment gràcies a l'establiment d'un Consell de Drets Humans corresponent a 2006 ia la lluita contra el sexisme i la violència contra la dona.
 • Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat

  Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat
  El 13 de desembre del 2006 s'aprova a la Seu de Nova York de Nacions Unides la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, encara que l'obertura a la signatura no es va dur a terme fins al 30 de març del 2007.v
 • Creació d'ONU Dones,

  -Creació d'ONU Dones, entitat de les Nacions Unides per a la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de la dona.
  -1-12 de març de 2010 Beijing seguiment de la Quarta Conferència Mundial sobre la
  Dona i de laplicació de la Declaració i Plataforma dAcció de Beijing.
 • actualitat